Program foyerområdet

I foyerområdet kan du møde forskere, opleve udstillinger og selv deltage i forskellige workshops og forsøg.


Fysikshow Aarhus

Sjove, spændende, forunderlige og lærerige fysikforsøg med fokus på nogle af de problemer, Europa står overfor.

Tidspunkt: kl. 13-18
Tovholdere: Fysikshow Aarhus


Hvor meget CO? efterlader du?

Hvad er dit CO?-aftryk? Det er svært at finde ud af, selvom du gerne vil. EcoSense-projektet arbejder på at udvikle metoder til mobil kortlægning af miljømæssige fodaftryk. Vi vil fremvise værktøjer, der kan hjælpe den enkelte med at kortlægge sit miljømæssige fodaftryk, men som samtidig kan informere beslutningstagere om effekten af grønne initiativer.

Tidspunkt: kl. 13-18
Tovholdere: Dataloger fra Ubiquitous Computing and Interaction
Læs mere om aktiviteten her


Ungdommens Naturvidenskabelige Forening

UNF deltager med et bredt spektrum af naturvidenskabelige emner. Kom forbi og oplev vores fortolkning af Europas udfordringer. Grib chancen, og mærk naturvidenskaben!

Tidspunkt: kl. 13-18
Tovholdere: Ungdommens Naturvidenskabelige Forening


Hvad skal vi spise i dag?

Er du interesseret i at vide, hvad der styrer dine valg af fødevarer? Hos MAPP-centret har vi i mange år forsket i forbrugernes fødevare-relaterede beslutninger og adfærd for at få en bedre forståelse af de forhold, der bidrager til at forbedre kvaliteten af vores kost. Sunde kostvaner er en af de store europæiske udfordringer. Kom og stift bekendtskab med vores arbejde, og prøv nogle af de metoder, vi anvender i vores forskning.

Tidspunkt: kl. 13-18
Tovholder: Liisa Lähteenmäki
Se MAPP-centrets hjemmeside
Se Facebook-profil


Nanoscience og fremtiden

Hvad er nanoscience, og hvordan kan nanoscience hjælpe med at løse nogle af de udfordringer, Europa og resten af verden står overfor, såsom mindskning af forurening, sikring af energiforsyningen og udvikling af ny medicin til en aldrende befolkning?

Tidspunkt: kl. 13-18
Tovholdere: Rasmus Thomsen og Mihaela Breum


Enorme datamængder og miljøkatastrofer

Kom og mød dataloger fra grundforskningscentret MADALGO og biologer fra forskningsgruppen ECOINF i deres interdisciplinære forskningsarbejde. Samarbejdet gør det muligt at forske i årsager og sammenhænge til nogle af Europas udfordringer såsom klimaforandringer og pres på naturen. Forskerne udvikler computerbaserede regnemetoder, som gør det muligt at regne på enorme datamængder – en forudsætning for at få et indblik i udfordringernes årsager og sammenhænge.

Tidspunkt: kl. 13-18
Tovholder: Else Magård
Læs mere om aktiviteten her


Kom og få studievejledning!

Her kan du få vejledning om alle uddannelser på Aarhus Universitet inkl. efter- og videreuddannelse.

Tidspunkt: kl. 13-18
Tovholder: Anne Teglborg