Program speedforedrag

I foredragslokalerne afløser det ene speedforedrag det næste hele eftermiddagen.
Alle foredragene varer 20 minutter.

PREBEN HORNUNG STUEN


­­Korruption: Verdens fjende nr. 1

Danmark er verdens mindst korrupte land, men den lave grad af korruption, som vi kender i Danmark og de øvrige nordiske lande, er en undtagelse på verdensplan. Brugen af korrupte metoder er altså det normale globalt set! At Danmark allerede i midten af 1800-tallet formåede at minimere korruptionen, har haft en afgørende betydning for muligheden for at finansiere etableringen af velfærdsstaten. Men hvad er det, vi har gjort, der har virket i forhold til at bekæmpe korruption i Danmark?

Tidspunkt: kl. 14.15 og 15.25
Oplægsholder: Mette Frisk Jensen


Lamaer kan hjælpe os til udvikling af nye lægemidler

Mange moderne lægemidler er baseret på proteiner kaldet antistoffer, som også findes i vores eget immunforsvar. Antistof-lægemidler er kostbare og langsommelige at udvikle. Men lamaer har en meget simpel type af antistoffer, hvorfra et meget simpelt mini-antistof kaldet nanobodies kan dannes i en hurtig og billig arbejdsgang. Dette har åbnet helt nye muligheder for udvikling af potentielle lægemidler.

Tidspunkt: kl. 14.50 og 16.35
Oplægsholder: Gregers Rom Andersen


The Riddle of the Sphinx

Find out how Greek mythology is used to create cultural meaning in the modern world in exciting and unexpected ways!

NB: In English

Time: 16.00 and 17.10
Speaker: Isabelle Torrance


RICHARD MORTENSEN STUEN


The Fascinating Journey of RNA

In our cells, the information contained in the DNA is copied into RNA (RiboNucleic Acid) in order to produce the proteins that we need for cell function. The production of RNA is a journey with several stages. To ensure that each step is successful, the RNA goes through quality control checks. If the quality check is passed, the process proceeds to protein production. Come take this journey with us!

NB: In English

Time: 14.00
Speaker: Marta Lloret Llinares 
Relevant link: http://mrnp.au.dk/


Drabelig forsker forsker i drab

En haglbyge flyver gennem luften og dræber en bandit. Et slagsmål på gaden ender med en dolk i hjertet. En seriemorder kravler ind ad et vindue og kværker en ung kvinde. Hvert offer har sine tegn på, hvad der er sket. Mød en retsmediciner, som er midt i et forskningsprojekt om Drab i Danmark 1992-2016.

Tidspunkt: kl. 14.35 og 15.45
Oplægsholder: Asser Hedegård Thomsen
Twitter: @asserthomsen


Selfies and Body Image

The relationship we have with our bodies and our body image can best be described as tense. Why is that? Some say it's because we're self-centered, narcissistic and superficial. I don't think so. I also have some ideas on how to soothe this tension. To explain those ideas, I will use an example of something many people think is self-centered, narcissistic and superficial – selfies.

NB: In English

Time: 15.10
Speaker: Katrin Tiidenberg 
Twitter: @kkatot
Blog: kkatot.tumblr.com 


Hvordan renoverer vi holistisk?

For at imødekomme kravet om et CO2-neutralt samfund i 2050 skal 73 % af den eksisterende bygningsmasse renoveres. ReVALUE-projektet fokuserer på holistisk renovering med det formål at opnå merværdi, som kan retfærdiggøre omfattende energirenovering. På den måde kan vi øge mulighederne for at opnå en bæredygtig verden og livskvalitet.

Tidspunkt: kl. 16.20
Oplægsholdere: Charlotte Gabel, Stina Rask Jensen, Aliakbar Kamari og Hasse Højgaard Neve  


Kan dyr leve uden ilt?

Hvordan kan skildpadder og karper overleve de lange vintermåneder uden ilt og brune bjørne klare sig uden mad? Hvordan kan fugle flyve over Himalaya, hvor der næsten ingen ilt er, og hvordan kan hvaler klare sig uden luft, mens de dykker efter bytte? Ekstreme dyr kræver ekstreme tilpasninger, og en central del heraf er håndteringen af iltoptagelse og iltforbrug.

Tidspunkt: kl. 16.55
Oplægsholder: Angela Fago 


A Cage of Days: A Cage of Days: Time and Temporal Experience in Prison

Life in prison is dominated by a temporal regime with caustic implications for the inmate's perception of time. Based on ethnographic research, I describe major elements of this regime: the monotony of unchanging schedules, the sensory environment of incarceration, limited resources, lack of autonomy, rigid enforcement of ubiquitous but ambiguous rules, and the absence of any future on the horizon.

NB: In English

Time: 17.30
Speaker: Michael Flaherty
Relevant links:

http://www.temple.edu/tempress/titles/2093_reg.html

https://nyupress.org/advanced-search/?site=watched%20pot

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/B3FB07DB8D73D523C1E6AE2853970D1E/S1866980816000041a.pdf/div-class-title-an-s-shaped-pattern-in-the-perceived-passage-of-time-how-social-interaction-governs-temporal-experience-div.pdf

https://drive.google.com/file/d/0B1YlcpfxYuReeVdJX2ZFc2Npc1E/view 


MØDELOKALE 2


Life's a Game

When should people and other animals help each other, and when should they only look after themselves? We'll talk about amazing examples of helping in nature, and how we can use the theory of games to understand when and why helping evolves.

NB: In English

Time: 14.10 and 15.55
Speaker: Caitlin Stern


Sofistikerede magneter

Magneter findes overalt omkring os i dagligdagen. De bruges i elmotorer til at omdanne strøm til bevægelse og i vindmøller, hvor bevægelse bliver til strøm. Magneter kan også bruges til at gemme strøm. Forskningen inden for magneter har fokus på nanopartikler, fordi det giver nye muligheder for at forbedre de magnetiske materialer.

Tidspunkt: kl. 14.45 og 16.30
Oplægsholder: Mogens Christensen


Personlig molekylærbiologi

En verdensomspændende folkebevægelse er i gang med at tilgængeliggøre molekylærbiologien og bioteknologien for almene borgere ved at etablere åbne laboratorier verden over. Det betyder, at enhver interesseret person kan få lov til at udforske den molekylærbiologiske verden eller være med i udviklingen af ny bioteknologi. Hør, hvordan BioBarakken bestræber sig på at etablere sådan et laboratorium lige her i Aarhus, så vi alle kan lave fascinerende forskning og redde verden med molekylærbiologi.

Tidspunkt: kl. 15.20 og 17.05
Oplægsholder: Michael Truong-Giang


AUDITORIUM 1 – TÅSINGEGADE


Kemishow Aarhus Universitet

Der er garanti for masser af farver, ild og et brag eller to, når de studerende fra Kemishow Aarhus Universitet formidler kemien i øjenhøjde ved brug af både husholdningskemikalier og lidt stærkere midler fra kemilaboratoriet.

Tidspunkt:
kl. 14.15 - kl. 15.00 - kl. 15.45 - kl. 16.30 - kl. 17.15
Tovholder: Kemishow Aarhus Universitet


AUDITORIUM 2 – TÅSINGEGADE


Back to the Future

Students from the Digital Living Master's degree programme present their memory-making projects related to the Aarhus City Archives.
-  How can we create better archives to present our city's history?
-  How can we engage people in using archived information in novel ways?
-  How can we contribute to creating better archives for future generations? 

NB: In English

Time: 14.30
Panel discussion with s
tudents from the Digital Living Master's degree programme


CO2 ser lyset

Koncentrationen af CO2 i atmosfæren stiger som følge af afbrænding af fossile brændstoffer, og det har alvorlige konsekvenser for klima og miljø. CO2 kan dog betragtes som en carbon-ressource nærmere end et problem, hvis det kan indfanges og omdannes. Derved kan CO2 bruges som brændstof eller i plastikindustrien. Omdannelse af CO2 er mulig, hvis man udvikler og bruger avancerede katalysatorer og sollys.

Tidspunkt: kl. 15.05 og 16.15
Oplægsholder: Nina Lock


What Would You Rather Have: Gold or Water?

Every day, the seemingly innocuous act of purchasing gold sends a signal to the market that more of this precious mineral needs to be extracted. But what are the impacts of this extraction on the communities situated in gold mining districts? And more specifically: How does gold extraction impact these communities’ access to water? This lecture will explain the gold market and the most common impacts of gold extraction and will provide findings from recent research carried out in Central America.

NB: In English

Time: 15.40 and 16.50
Speaker: Vladimir Pacheco Cueva
Relevant links:

http://nodirtygold.earthworksaction.org/

https://www.oxfam.org.au/what-we-do/mining/impacts-of-mining/

http://www.minesandcommunities.org/

http://www.gold.org/

http://www.stanetkind.co.za/index.php/services/gold-bullion-gold-dore

https://www.fairphone.com/en/

http://www.stopesmining.org/j25/

http://www.springer.com/gp/book/9783319539751


You Help Me and I Help You. Shades of Grey in Democratic Politics

Between compliance with official rules and cases of outright corruption there is a grey area of exchanging benefits and favours in Western democratic settings. We will explore this area, looking at examples from Greece and the United States, in order to better understand why Denmark regularly figures as one of the least corrupt countries in comparative rankings.

NB: In English

Time: 17.25
Speaker: Isabel Kusche


AUDITORIUM 3 – TÅSINGEGADE


Galactic Archaeology: Unravelling the history of the Milky Way

Our Galaxy is made of gas and dust, stars and a central supermassive black hole, spiral arms and a bulge, a disc or two and a halo. From the big bang until present day, and after 13 billion years of evolution, how did the Milky Way become what it is today?

NB: In English

Time: 14.15 and 16.00
Speaker:  Victor Silva Aguirre


Eksotiske exoplaneter

Kan der være liv uden for Jorden? Dette spørgsmål har fascineret mennesket i årtusinder. Med opdagelsen af planeter uden for Solsystemet, såkaldte exoplaneter, er vi nu tættere på et svar end nogensinde før. I vores søgen er vi stødt på både velkendte, men også besynderlige planeter. Heraf kan nævnes lavaverdener, vandverdener og fordampende planeter. I dette foredrag vil I blive klogere på disse og andre eksotiske exoplaneter og planetsystemer, og vi vil også diskutere mulighederne for, at de kan indeholde liv. 

Tidspunkt: kl. 14.50 og 16.35
Oplægsholder: Maria Hjorth


AUSAT: Aarhus University is going to Space

The AUSAT project is part of a broad initiative aiming at ensuring optimum use of space and space technology in research and education at Aarhus University. As a proof of concept we are going to launch Aarhus University’s first nano-satellite AUSAT-1 – a mission where students will be playing the main role.

NB: In English

Time: 15.25 and 17.10
Speaker: Victoria Antoci