Program speedforedrag

I foredragslokalerne afløser det ene speedforedrag det næste hele eftermiddagen.
Foredragene varer enten 10 eller 20 minutter.

PREBEN HORNUNG STUEN


Kan spil vise forskellen mellem menneskelig og kunstig intelligens?

Kunstig intelligens (AI) er et felt i rivende udvikling, og nogle fremtidsforskere spår, at AI inden for få årtier vil overhale den menneskelige intelligens og potentielt dermed overflødiggøre hele den menneskelige race. Andre hævder, at vi stadig er langt fra at forstå den menneskelige evne til at træffe hurtige, intuitive og ofte korrekte beslutninger baseret på lidt data. I vores projekt 'www.scienceathome.org' har mere end 250.000 mennesker bidraget til at løse problemer i alt fra kvantefysik til hjerneforskning og derved givet nye perspektiver på, hvordan den menneskelige hjerne fungerer, og hvordan næste generation af kunstig intelligens kunne se ud.

Tidspunkt: kl. 14.15 og 15.25
Oplægsholder: Jacob Sherson 


Social stress hos børn: udvikling eller sygdom?

Hvad er stress? Dette oplæg vil undersøge fænomenet ud fra biologiske, psykologiske og sociale dimensioner. Der vil være fokus på social stress: hvad der giver udvikling, og hvad der kan medføre sygdom. Oplægget har fokus på børn, men er relevant for alle aldre.

Tidspunkt: kl. 14.50 og 16.00
Oplægsholder: Carsten Obel 


Hvori består den mørke sides kraft?

Hvorfor er skræmmende skurke som Darth Vader, Jokeren og Mystique så populære? Mange af os drages af deres væsen, men burde vi ikke snarere frastødes af deres væmmelighed? Det vil vise sig, at den mørke sides kraft ikke er så mørk endda.

Tidspunkt: kl. 16.35 og 17.35
Oplægsholder: Jens Kjeldgaard-Christiansen


Kronisk diarré som følge af kræftbehandling

Hvert år får ca. 3.000 danskere konstateret tyktarmskræft, og mere end 20.000 danskere lever med diagnosen eller har overlevet tyktarmskræft. Behandlingen er kirurgisk fjernelse af kræftknuden. Operationen kan dog udløse kronisk diarré i efterforløbet pga. galdesyremalabsorption. Denne type diarré er svær at behandle og et overset problem i efterforløbet. Dette forskningsprojekt forsøger at forstå mekanismerne bag diarré pga. galdesyremalabsorption, så vi i fremtiden kan tilbyde bedre behandling

Tidspunkt: kl. 17.00
Oplægsholdere: Jonathan Yde og Helene Mathilde Larsen
Relevante links:
http://interpret.au.dk/
https://doi.org/10.1007/s00384-018-2993-y
https://doi.org/10.3389/fnut.2016.00046


RICHARD MORTENSEN STUEN


Den økologiske rulletrappe

Danskerne er verdensmestre i at købe økologiske fødevarer. Men ikke alle økologiske varer er lige populære. Analyse af kassedata fra COOP har afdækket, hvilke økologiske varer vi typisk køber før andre. Mønstret beskrives som en trappe, og der er kræfter, som 'skubber' forbrugeren op ad trappen, når det første trin er taget. Derfor en rulletrappe. I foredraget gives der bud på, hvad der driver 'den økologiske rulletrappe'.

Tidspunkt: kl. 14.00 og 15.10
Oplægsholder: John Thøgersen 


Har vi set Trump før i historien?

Oplægget vil diskutere, om vi har set Trump før i historien, og hvad historien kan lære os om Trump i dag.

Tidspunkt: kl. 14.35 og 15.45
Oplægsholder: Mikkel Thorup


Memories that come out of the blue

In this presentation I will explore how personal memories that come out of the blue, may make us feel, and what factors may influence such emotional experience. I will also explain why some of these memories and emotions may be particularly strong in people who experience symptoms of depression and anxiety.

NB: In English

Time: 16.20 and 17.30
Speaker: Adriana del Palacio Gonzalez
Relevant links:
http://psy.au.dk/en/research/research-centres-and-units/conamore/
Science blog post
Journal article


There's no place like home: Homesickness in the Military

Homesickness has been shown to have a negative effect on our physical, social and cognitive wellbeing. However, research on homesickness tends to ignore a highly vulnerable population, soldiers deployed to military service. We used measures of personality, depression and autobiographical memory to predict homesickness during deployment. Being able to predict which soldiers have an increased risk of homesickness can make it easier to ensure that they get help and to avoid negative consequences, for example desertion.

NB: In English

Time: 16.55
Speaker:  Julie Ann Niziurski
Relevant links:
www.conamore.au.dk/
Journal article


MOGENS ZIELER STUEN


How can philosophy help us define health?

This lecture involves a short introduction to two research areas in the philosophy of medicine. First, despite it being a concept we use all the time, ‘health’ is not easily defined. How can philosophy help? Second, can a more scientifically-informed view of health actually allow us to better address social problems? I will suggest that these two rather distinct areas are intimately related. 

NB: In English

Time: 14.00
Speaker: Jonathan Sholl


Optical computers are no longer science fiction

For decades, computers have been working with digital electronic chips. However, we are now almost at the end of this development: electronic chips are no longer becoming faster. In optical computers, calculations are done by lasers and light, using so-called optical chips. Such computers can work at least a thousand times faster than our current computers. And most interesting of all: they are now hitting the market!

NB: In English


Time: 14.35 and 15.45
Speaker: Martijn Heck
Relevant links:
Research group
Article on optical computing
General article on the technology


Krystallers fødsel

Krystallinske materialer findes overalt i vores hverdag. Nogle af de meste kendte eksempler er salt og sukker, som indtages i meget store mængder. Der bliver spist ca. 170 millioner tons sukker og  ca. 11 millioner tons salt om året. Hvordan bliver krystallerne til? Foredraget omhandler vækst af nanokrystaller studeret ved hjælp af røntgen-diffraktion – en metode, der blev udviklet for 100 år siden, men som stadig hjælper med at afdække fascinerende videnskabelige problemstillinger.

Tidspunkt: kl. 16.20 og 17.30
Oplægsholder: Mogens Christensen


MØDELOKALE 2


­­Når sollys bruges til at fremstille brændstof og farvestoffer

Sollys er en alternativ grøn energiform. Ved at bruge avancerede katalysatorer og sollys kan f.eks. CO2 eller vand bruges som udgangsstof til at producere brændstof, farvestoffer eller plastik.

Tidspunkt: kl. 14.10 og 15.55
Oplægsholder: Nina Lock


Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

Dette speedforedrag vil komme ind på nogle af de vigtigste forskelle mellem islam og kristendom – herunder synet på Dommedag. 

Tidspunkt: kl. 14.45 og 16.30
Oplægsholder: Steen Skovsgaard


What is better – collaboration or competition?

Some people assert that, in the end, it is better to cooperate with others – to build trust and long-term relationships and enjoy win-win potentials. Others assert that this view is naïve, and that the world is a rough place where you can only win by competing. So who is right? Is it better to be nice or to be tough? I will present evidence from Poland and Denmark that will give some surprising insights.

NB: In English

Time: 15.20 and 17.05
Speaker: Peter Kesting


AUDITORIUM 1 – TÅSINGEGADE


Kemishow Aarhus Universitet

Der er garanti for masser af farver, ild og et brag eller to, når de studerende fra Kemishow Aarhus Universitet formidler kemien i øjenhøjde ved brug af både husholdningskemikalier og lidt stærkere midler fra kemilaboratoriet. Der er garanti for masser af farver, ild og et brag eller to, når de studerende fra Kemishow Aarhus Universitet formidler kemien i øjenhøjde ved brug af både husholdningskemikalier og lidt stærkere midler fra kemilaboratoriet.

Tidspunkt: kl. 14.15 - kl. 15.00 - kl. 15.45 - kl. 16.30 - kl. 17.15
Tovholder: Kemishow Aarhus Universitet


AUDITORIUM 2 – TÅSINGEGADE


TESS – vores nye værktøj til planetjagt

Chancerne for at finde liv på andre planeter vokser dag for dag. NASAs satellit TESS skal de næste to år lede efter exoplaneter omkring de nærmeste stjerner, og til næste år kan vi begynde at analysere exoplaneternes atmosfærer for livstegn med det næste store James Webb-rumteleskop.

Tidspunkt: kl. 14.00 og 14.35
Oplægsholder: Hans Kjeldsen


Out in Space with Delphini-1

Delphini-1 is the first Aarhus University satellite, to be launched in October 2018. Students at Aarhus University have built the satellite and will control it from Campus. Get a status update on Delphini-1 and our next satellite projects.
NB: In English
Time: 15.10 and 15.45
Speaker: Victoria Antoci


Galactic Archaeology 

Our Milky Way galaxy is billions of years old, and we have started digging into its origin and development via precise dating of stars and their compositons in various hidden locations of the galaxy.

NB: In English

Time: 16.20 and 16.55
Speaker: Victor Silva Aguirre


AUDITORIUM 3 – TÅSINGEGADE


Timing is everything: why fish do what they do when they do it 

Find out how fish time their behaviours to try to give their babies the best start in life. We'll talk about how fish make 'predictions' about future conditions and what happens when their gamble pays off (or doesn't). We'll also talk about how their success may change in the future. 

NB: In English

Time: 16.00 and 17.20
Speaker: Anna B. Neuheimer
Relevant links:
www.abneuheimer.org
http://aias.au.dk/aias-fellows/Anna-Neuheimer/
Twitter: @abneuheimer


Preposition trauma

Why is it that despite words, maps, and smartphones, we human beings still get lost? And why are prepositions – in, at, with, by, on, and beside – such a terrible word class to get right? This speed lecture outlines how talking about space can cause us (soft) linguistic and cultural trauma and offers means for remediating some of these ordeals.

NB: In English 
 

Time: 16.30 and 16.55
Speaker: Joshua Nash