Program auditorier

I auditorierne afløser det ene speedforedrag det næste hele eftermiddagen. Alle foredragene varer 20 minutter.

Drastisk afkortning af levetiden for spildprodukterne fra kernekraft

Det ser ud til at være uundgåeligt, at vi inden for de kommende ca. 100 år i stor grad må satse på også at udnytte kernekraft, hvis vi vil opretholde den levestandard, vi har i dag. Men et problem er de meget langlivede spildprodukter, der genereres. En mulig fremtidig teknologi, en såkaldt gammastrålelaser, vil kunne afhjælpe dette problem betydeligt ved at omdanne nogle af spildprodukterne fra at være med levetider på 15 millioner år til mindre end en time, hvorved lagringstiden reduceres mere end 100 milliarder gange.

Tidspunkt: kl. 14.45 og 15.55
Lokale: Auditoriet (niveau 01, lok. 01.078)

Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Ulrik I. Uggerhøj

Lyset driver kemien!

Koncentration af CO2 i atmosfæren er stigende, og fossile brændstoffer er en begrænset ressource. Vi kan bruge sollys til at afhjælpe begge problemer. Solen kan som energikilde udnyttes i strømproducerende solceller, men kan også bruges til at drive kemiske reaktioner ved fotokatalyse. Sådanne reaktioner omfatter bl.a. produktion af brændslet brint fra vand og omdannelse af CO2 fra atmosfæren til værdifulde stoffer.

Tidspunkt: kl. 14.50 og 16.10
Lokale: Niveau 00, lok. 00.144

Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Nina Lock

Smarte nanomagneter!

Magneter findes overalt omkring os i dagligdagen. De bruges i elmotorer til at omdanne strøm til bevægelse og i vindmøller, hvor bevægelse bliver til strøm. Faktisk bliver næsten halvdelen af alt produceret strøm brugt til at drive elektromotorer. Forskningen inden for magneter har fokus på nanopartikler, fordi det giver nye muligheder for at forbedre de magnetiske materialer uden brug af sjældne jordarter.


Tidspunkt: kl. 13.15 og 14.20
Lokale: Niveau 01, lokale 00.144

Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Mogens Christensen

Molecules are also right- and lefthanded!

Just as gloves and hands come in mirror-image pairs (a left and a right), many molecules can exist in "left-" and "right-handed" forms. This property of handedness is called chirality, and most biological molecules are chiral. Surprisingly, all living organisms contain almost only "left-handed" amino acids and "right-handed" sugars. This exclusive one-handedness has the important consequence that the biological and pharmaceutical activity of many molecules is often directly related to their chirality. Chemistry by means of the chiral synthesis favours the formation of specific "left-" and "right-handed" molecules.

OBS: Foredraget er på engelsk

Tidspunkt: kl. 13.30
Lokale: Niveau 00, lokale 00.144
Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Fernando Tur Espinosa
Relevante links:

ed.ted.com/lessons/michael-evans-what-is-chirality-and-how-did-it-get-in-my-molecules
remotecat.blogspot.dk

chem.au.dk/en/research/research-areas/organicchemistry/catalysis/

ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

 

Røntgen og neutronstråler – hvad fortæller de os om hjernen?

Danmark deltager i opførelsen og driften af store røntgen- og neutronkilder i Lund (Max-IV Laboratoriet og European Spallation Source (ESS) ved Lunds universitet). Hermed kan man undersøge proteiner og cellemembraners egenskaber på atomart-niveau og forstå processerne i f.eks. hjernen, såsom hvordan de ligger til grund for neurologiske og psykiatriske sygdomme, og hvordan lægemidler fungerer på disse processer.

Tidspunkt: kl. 13.45 og 15.00
Lokale: Niveau 01, lokale 01.082

Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Poul Nissen

På rejse gennem Big Data

Er vi ved at drukne i data, eller står vi på kanten af en ny epoke med uanede muligheder for at opnå viden om verden og om os selv? Meningerne er delte, men én ting er sikker: Vi har brug for bedre at kunne navigere gennem de enorme og voksende mængder af information. Foredraget viser, hvordan både kunsten og videnskaben arbejder med nye og eksperimenterende værktøjer til at håndtere og forstå "Big Data". Efter foredraget vil publikum selv kunne afprøve eksempler på dette på standen i foyerområdet.

Tidspunkt: kl. 14.05
Lokale: Auditoriet (niveau 01, lok. 01.078)
Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Thomas Bøgevald Bjørnsten

Er telemedicin ikke en slags Skype?

Politikere og sundhedseksperter ser store muligheder i telemedicin til patientbehandling og pleje. Tænk, hvis patienten kan sidde i sig eget hjem og snakke med en læge eller sygeplejerske på hospitalet, mens de sammen kigger på den aktuelle puls og hjerterytmen fra det seneste døgn? De kan måle i fællesskab og drøfte, hvad der skal gøres frem til næste telekonsultation. Alt sammen uden, at patienten behøver at forlade sit hjem eller sygeplejersken sin afdeling. Men er det virkelig så enkelt, og hvad er telemedicin egentlig for noget?

Tidspunkt: kl. 15.35
Lokale: Niveau 01, lokale 01.082

Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Finn Olesen

Kræftens fingeraftryk

Vi bliver bedre og bedre til at helbrede kræft, men vi har stadig en udfordring, når kræftceller river sig løs fra den oprindelige tumor og begynder at cirkulere i kroppen. I vores forskning ønsker vi at lave et fingeraftryk af disse cirkulerende kræftceller, således at det bliver muligt at identificere kræftceller i patienters blod og dermed forbedre diagnostik og behandling.

Tidspunkt: kl. 13.30
Lokale: Auditoriet (niveau 01
, lokale 01.078)
Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Peter Kristensen

Self-powering nanocomputers

OBS: DENNE AKTIVITET ER TILFØJET EFTER UDSENDELSE AF DET TRYKTE PROGRAM

The demand for wearable electronics with more functionality with a long battery-lifetime is growing fast. However, higher functionality requires higher power consumption and therefore, a larger battery. So a great effort is required to go beyond the existing technology and propose new ideas to make it possible to have battery-less electronic devices harvesting their required energy from environment.

Tidspunkt: kl. 14.00
Sted: Niveau 00, lokale 00.097 (x-lab)
Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Farshad Moradi

Lighting up computers

The internet is growing very fast: more devices use more bandwidth, for example to watch YouTube movies on smartphones. Most of us know that optical fibers are the highway of the internet, connecting countries and continents. However, this very same optical technology is bound to change our computer chips in the next decade. Future computers will not only run on electronics, but on lasers too.

OBS: Foredraget er på engelsk

Tidspunkt: kl. 14.45 og 16.15
Lokale: Niveau 00, lokale 00.151
Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Martijn Heck
Relevante links:
light2015blog.org/2015/02/03/photonic-integrated-circuits-the-impact-of-an-exponentially-growing-technology/

eng.au.dk/en/research-in-engineering/research-areas/electrical-and-computer-engineering/photonics/

Fremtidens energi og materialer

Fremtidens energi og materialer skal være uafhængige af kul, olie og gas. Det kræver nye landvindinger inden for vedvarende energi, energilagring og bedre udnyttelse af biomasser. Hør om udvalgte løsningsmuligheder baseret på biologiske og kemiske teknologier – og kig også gerne forbi vores stand i foyerområdet og få det demonstreret.

Tidspunkt: kl. 14.15 og 15.30
Lokale: Niveau 00, lokale 00.144

Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Lars D.M. Ottosen

Hjælp os med at lave kvantecomputere og forstå den menneskelige hjerne

Citizen Science er et felt i rivende udvikling og har allerede bidraget med store forskningsfremskridt inden for så forskellige felter som mikrobiologi, neurovidenskab og astronomi. I foredraget vil jeg fortælle om Aarhus-projektet scienceathome.org, hvis første spil "Quantum Moves" sigter mod at hjælpe til udviklingen af en kvantecomputer. Spillet er over det sidste års tid blevet spillet mere en 400.000 gange, og analyser af spillerresultaterne demonstrerer klart, at spillerne er moderne computeralgoritmer klart overlegne. For at forstå, hvad der netop gør os mennesker så unikke, har vi lanceret spillet Quantum Minds, som du også kan afprøve på vores stand i foyerområdet.

Tidspunkt: kl. 15.20 og 16.30
Lokale: Auditoriet (niveau 01, lokale 01.078
)
Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Jacob Friis Sherson
Relevante links: scienceathome.org

Klassisk mekanik i moderne kirurgi

Med adgangen til nye biomaterialer, der kan fungere sammen med og inden i vores krop, er der åbnet for nye teknologiske muligheder, som på sigt kan forandre måderne, vi finder og behandler sygdomme på. Den teknologiske udfordring består i præcist at forstå, hvordan et implantat vekselvirker med kroppen. Med vores forskning søger vi at bryde koden for, hvordan 3D-printede nanomaterialer kan kombineres med stamceller og guides til at genskabe den brusk, der er ødelagt i vores led.

Tidspunkt: kl. 16.10
Lokale: Niveau 01, lokale 01.082

Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Jens Vinge Nygaard

Automatiseret bygningskonstruktion

Man kan i dag printe en plastikmodel af eksempelvis en mobiltelefon ud fra en 3D-tegning – men kan man også printe et helt hus? Dette foredrag viser fremtidens muligheder for dette.

Tidspunkt: kl. 14.00
Lokale: Niveau 00, lokale 00.151

Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Poul Henning Kirkegaard

Den nye strålekanon på Aarhus Universitetshospital i Skejby

Som det er kendt fra dagspressen, bliver den nye danske strålekanon bygget i Skejby. Faciliteten, der forventes færdig om 3-4 år, er baseret på en stor proton-accelerator. Med energirige stråler af protoner vil ellers svært tilgængelige tumorer kunne behandles, og det endda med færre bivirkninger. Teknikken vil også være meget interessant for børn. I foredraget beskrives selve teknikken, og de store fordele diskuteres.

Tidspunkt: kl. 13.00
Lokale: Niveau 00, lokale 00.151
Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Søren Pape Møller
Relevante links:

www.auh.dk/om-auh/centre/kraft--og-inflammationscentret/dansk-center-for-partikelterapi/

www.cancer.dk/hjaelp-viden/kraeftbehandling/behandlingsformer/partikelterapi/

www.dagensmedicin.dk/opinion/leder/kanondronningen/

Hvornår ser vi Jordens søster?

Det er meget tæt på, at vi har fundet planeter omkring andre stjerner, som ligner Jorden i størrelse, og som hverken er for varme eller for kolde ligesom Guldloks havregrød. Et er at finde dem, noget andet er at kunne se dem.  Med det nye James E. Webb-rumteleskop og med et teleskop under bygning i Chile med en diameter på 39 meter vil vi kunne se Jordens søstre direkte. Næste spørgsmål bliver så, om der er nogen, der vinker deroppe fra.

Tidspunkt: kl. 15.30 i niveau 00, lokale 00.151 og
kl. 16.40 i niveau 01, lokale 01.082

Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Ole J. Knudsen
Relevante links:
sac.au.dk/outreach-also-in-danish/
www.jwst.nasa.gov/
www.eso.org/public/denmark/news/eso1440//

Nanoteknologi – fremtid eller nutid?

Uden nanoteknologi, ingen smartphones, men hvad vil nanoteknologien bidrage med i fremtiden? Nanoteknologi har effekt på fremtidens teknologi inden for alt fra fysiske og kemiske materialer til medicin og forståelse af naturen, som har brugt nanoteknologi i mange år. Potentialet er stort, og mulighederne er mange, men hvor findes inspirationen, og hvad er målet?

Tidspunkt: kl. 16.40
Lokale: Niveau 00, lokale 00.144

Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Rasmus Peter Thomsen

Naturlige farvestoffer fra svampe erstatter syntetiske E-numre

OBS: DENNE AKTIVITET ER TILFØJET EFTER UDSENDELSE AF DET TRYKTE PROGRAM

Hvordan kan svampe anvendes til at producere sunde, lysægte farvestoffer, der kan bruges i fødevarer til erstatning af syntetiske farvestoffer? Foredraget har fokus på, hvorledes svampene dyrkes, og farvestofferne udvindes. Og hvordan det kan gøres i en proces, der er både billig, energieffektiv og miljømæssigt forsvarlig.

Tidspunkt: kl. 13.35
Sted: Niveau 00, lokale 00.151
Varighed: 10 min.
Oplægsholder: Sanne Overby