Program auditorier

I auditorierne afløser det ene speedforedrag det næste hele eftermiddagen.

Materialekemi og energi

Materialer kan bruges til at omdanne og oplagre energi. For eksempel kan batterier oplagre energi kemisk og senere frigive elektricitet. Der findes også materialer, som kan omdanne varme til strøm og
strøm til kulde. Magneter er brugt i elektromotorer til at omdanne strøm til bevægelse eller i vindmøller, hvor bevægelse bliver til strøm. Foredraget vil give et overblik over, hvordan materialekemi kan hjælpe ifm. energiforsyningen i fremtiden.

Tidspunkt: kl. 13.15 i auditorium M2
Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Mogens Christensen

Fysikshow Aarhus

Fysikshow laver sjove, spændende, forunderlige og lærerige fysikforsøg med fokus på fremtidens energi!

Tidspunkt: kl. 13.15 og 14.15 i auditorium U1
Varighed: 30 min.
Oplægsholdere: Fysikstuderende fra Fysikshow Aarhus

Smart solids: Spontelectrics

A new type of solid, unlike any other, has been discovered at Aarhus University. Using the ASTRID synchrotron source, electric fields in excess of 100 million volts per metre have been found to occur spontaneously in materials prepared in our laboratory. It is early days but these spontelectric materials may make a contribution to smart energy storage in which the immense forces within these solids can be put to use.

Bemærk, at foredraget foregår på engelsk.

Tidspunkt: kl. 13.15 og 14.30 i auditorium E2
Varighed: 20 min.
Oplægsholder: David Field

Grøn humaniora

Hvis den grønne omstilling skal have en chance, kræves teknisk nytænkning. Men det kræves også, at der arbejdes kritisk og kreativt med kulturelle tankemønstre, fortællinger, myter, metaforer osv. I dette speedforedrag gives bud og eksempler på, hvordan litteratur, kunst og film kan bidrage til en bæredygtig udvikling.

Tidspunkt: kl. 13.30 i auditorium M3 - PwC – Auditorium
Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Peter Mortensen

Smart energi – brændselsceller

Brændselscellen er et apparat, der konverterer kemisk energi fra for eksempel brint eller kulbrinter til elektrisk energi via en kemisk reaktion med ilt. De består af en anode, en katode og en elektrolyt, der tillader elektriske ladninger (O-ioner) at bevæge sig imellem de to sider af brændselscellen. Allerede i dag benyttes cellerne i for eksempel biler, skibe og til elproduktion i huse.


Tidspunkt: kl. 13.45 i auditorium E2
Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Michael Sillassen

Fossile brændstoffer og vedvarende energi

Fossile brændstoffer, som er olie, naturgas og kul, udgør i dag den primære energikilde for verdens voksende befolkning. En overgang til vedvarende energi indebærer, at vores afhængighed af de fossile brændstoffer udfases. Men kan det lade sig gøre, og hvor travlt har vi, når man også skal tænke på, at olien og gassen en dag slipper op?


Tidspunkt: kl. 13.45 i auditorium M1
Varighed: 10 min.
Oplægsholder: Katrine Juul Andresen

En ny slags solceller

Nutidens solceller, der kan købes i butikkerne, er baseret på silicium. De koster, hvad de gør, fordi der kræves utroligt megen forarbejdning. Et af de mulige alternativer til silicium-solceller er tynde film af nanopartikler lavet af en bestemt klasse af materialer baseret på grundstofferne svovl og selen. De har potentialet til at blive billigere og nemmere at lave. Problemet er effektiviteten – hvor meget strøm man får. Den forsker man nu i at forbedre.

Tidspunkt: kl. 14.00 og 15.30 i auditorium M2
Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Peter Nørby

Energiforbrug i hjemmet – det menneskelige perspektiv

Hvis vi gerne vil ændre menneskers energiadfærd, må vi forstå, hvorfor mennesker forbruger energi, som de gør. Oplægget giver svar på dette spørgsmål og forholder sig til, hvordan vi kan ændre forbrugsadfærd ved hjælp af innovativ teknologi udviklet igennem brugerinddragelsesprocesser.

Tidspunkt: kl. 14.15 i auditorium M3 - PwC – Auditorium
Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Johanne Mose Entwistle

Brintopbevaring i brintsamfundet

En af de største udfordringer for fremtidens energiforsyning er at opbevare vedvarende energi (f.eks. fra sol og vind), fra den dannes, indtil den skal bruges. En af måderne er kemisk lagring i form af brint (hydrogen), der kan dannes af vand og overskudsstrøm. Næste udfordring er så at opbevare brinten fornuftigt og kompakt. Her forsker man i disse år meget i at binde brint i faste stoffer, de såkaldte hydridmaterialer.

Tidspunkt: kl. 14.15 og 15.30 i auditorium M1
Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Morten B. Ley

Læs mere her:
chem.au.dk/forskning/forskningsomraader/uorganiskkemi/center-for-materialekrystallografi-cmc/
chem.au.dk/forskning/forskningsomraader/uorganiskkemi/center-for-energimaterialer-cem/
chem.au.dk/forskning/forskningsomraader/uorganiskkemi/energibaerende-materialer/
chem.au.dk/forskning/forskningsomraader/uorganiskkemi/energikonverterende-materialer/

Fremtidens supermagneter

Selv om vi sjældent ser dem, har vi magneter alle vegne omkring os i dagligdagen. De bruges i elmotorer til at omdanne strøm til bevægelse eller i vindmøller, hvor bevægelse bliver til strøm. Der forskes ihærdigt i nye og bedre magneter, da det med ét slag vil gøre alle elmotorer bedre eller vindmøller og turbiner mere effektive. Et nøglepunkt er, at magneterne skal laves af grundstoffer, der er meget almindelige og derfor bæredygtige.

Tidspunkt: kl. 14.45 i auditorium M2
Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Mogens Christensen

Be smart about smart energy: Let the weather decide!

As Europe gets more and more wind and solar energy, understanding the weather becomes crucial to shape the future energy system. By looking at weather patterns over 30 years and modelling power flows between countries, we find that everyone benefits when countries cooperate with each other in fulfilling their energy needs.
Bemærk, at foredraget foregår på engelsk

Tidspunkt: kl. 15.00 og 16.15 i auditorium M1
Varighed: 10 min.
Oplægsholder: Rolando A. Rodriguez


 

Mini-brændselsceller

Brændselsceller, der omsætter kemisk energi direkte til strøm, spås en meget stor rolle i fremtidens energiforsyning. De er perfekte som erstatning for eller supplement til de litiumbatterier, der forsyner alt lige fra mobiltelefoner til elbiler. Danske forskere har for ganske nylig udviklet verdens mindste brændselscelle som erstatning for batteriet i høreapparater. Nye projekter skal nu udbrede den succesfulde teknologi til andre brancher og produkter.

Tidspunkt: kl. 15.00 og 16.15 i auditorium M3 - PwC – Auditorium
Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Henrik L. Hellstern

Undergangsretorik og klimaforandringer

Vi ser i dag, hvordan den oprindeligt religiøse fortælling om verdens undergang har forskudt sig til sekulære scenarier. I dette speedforedrag stilles der således skarpt på elementer af apokalyptisk retorik i den internationale klimadebat. Her diskuteres, hvad fordelene og ulemperne er ved en sådan bombastisk retorik i forhold til en kompleks problemstilling som global opvarmning.

Tidspunkt: kl. 15.15 i auditorium E2
Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Esben Bjerggaard Nielsen

Fra spildvarme til strøm

Vores samfund producerer enorme mængder spildvarme, der i øjeblikket bare forsvinder uden nytte. Ved hjælp af termoelektriske materialer kan man imidlertid høste elektricitet direkte ud af varme. Termoelektricitet vil være et værdifuldt supplement til fremtidens energiforsyning og en kæmpe hjælp til at energieffektivisere vores samfund. Dette er bragt væsentligt nærmere af et par gennembrud, danske forskere har haft i de senere år.

Tidspunkt: kl. 15.15 og 16.30 i auditorium U1
Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Espen D. Bøjesen

Begær, bad practice og bæredygtig udvikling i Danmark og Sydkorea

I Danmark spiser vi mere kød end nogen andre i verden, og vi producerer mere skrald pr. næse end resten af borgerne i EU. I Sydkorea har de omlagt hele deres vækststrategi i en grøn retning og satser hårdt på at ændre tidligere forurenende vaner. Begge steder skal vi som mennesker leve i en modsætningsfyldt hverdag, hvor vores idealer om at trække jorden i den rigtige retning ofte forfalder til bad practice, og hvor vores begær om et meningsfuldt liv konstant udfordres af komplekse globale udfordringer.


Tidspunkt: kl. 15.45 og 16.45 i auditorium M3 - PwC – Auditorium
Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Jonas Greve Lysgaard

Kan man anvende energi mere end én gang?

Solen skinner på løvet, træerne vokser derved, træet saves til brænde, og når træet bliver brændt i brændeovnen, er det en flig af solens skin og varme, du ser og føler. Sådanne omdannelser af energi findes der talrige eksempler på, og hvordan kan de forskellige energiformer udnyttes bedst muligt? I foredraget kommer et eksempel på, hvordan man kan udnytte køling af huse til opvarmning af andre huse på en smart måde.

Tidspunkt: kl. 16.00 og 17.00 i auditorium U1
Varighed: 20 min.
Oplægsholdere: Jens Brusgaard Vestergaard

Fra affald til olie

Der forskes ihærdigt i at finde gode erstatninger for fossil olie, så vi også i fremtiden har bæredygtige flydende brændstoffer til at supplere elektricitet fra vedvarende kilder. Løsningen ligger i biomasse – især affald såsom kloakslam, gylle, kompost, restprodukter fra landbrug og skovbrug etc. Danske forskere har i de seneste år udviklet og raffineret en proces, der kan omdanne netop sådanne biomasser til ”grøn”, CO2-neutral bio-råolie. Udsigten er, at et belastende affaldsproblem hermed kan forvandles til et genbrugseventyr.

Tidspunkt: kl. 16.15 og 17.30 i auditorium M2
Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Per Runge Christensen
Læs mere her:
chem.au.dk/forskning/forskningsomraader/uorganiskkemi/center-for-materialekrystallografi-cmc/
chem.au.dk/forskning/forskningsomraader/uorganiskkemi/center-for-energimaterialer-cem/
chem.au.dk/forskning/forskningsomraader/uorganiskkemi/energibaerende-materialer/
chem.au.dk/forskning/forskningsomraader/uorganiskkemi/energikonverterende-materialer/

Kemishow Aarhus

Kom og se et show, hvor vi vil kaste blikket på den kemiske energi i molekylerne og atomernes verden – og selvfølgelig prøve at slippe den løs!

Tidspunkt: kl. 16.45 og 17.15 i auditorium E2
Varighed: 20 min.
Oplægsholdere: Kemistuderende fra Kemishow Aarhus

Nye, bedre batterier

Litiumbatterier forsyner i dag alt lige fra mobiltelefoner og laptops til elbiler. Ved hjælp af nanoteknologi forsøger man i disse år at gøre batterierne endnu bedre og at tilpasse dem, så de også vil kunne bruges til at gemme strøm i elnettet fra f.eks. vindmøller og solceller, fra man har energien, indtil den skal bruges. Det er her, enorme mængder af elektricitet skal lagres, men for Danmark vil det være fantastisk for vores elforsyning.

Tidspunkt: kl. 16.45 og 17.30 i auditorium M1
Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Martin Søndergaard
Læs mere her:
chem.au.dk/forskning/forskningsomraader/uorganiskkemi/center-for-materialekrystallografi-cmc/
chem.au.dk/forskning/forskningsomraader/uorganiskkemi/center-for-energimaterialer-cem/
chem.au.dk/forskning/forskningsomraader/uorganiskkemi/energibaerende-materialer/
chem.au.dk/forskning/forskningsomraader/uorganiskkemi/energikonverterende-materialer/

Selvudstyret blodfortyndende behandling

Blodfortyndende behandling kræver hyppig monitorering og dosisjustering for at minimere risikoen for potentielt alvorlige komplikationer. I dag kan patienterne selv styre behandlingen ved hjælp af et apparat, der gør det muligt at foretage blodprøveanalyser derhjemme. Da patienten ikke behøver gå til læge for at monitorere sin behandling, kan transport til og fra hospitalet undgås, og fravær fra arbejde kan reduceres. For patienterne kan tiltaget øge følelsen af autonomi og stimulere patienten til at involvere sig i egen omsorg.

Tidspunkt: kl. 17.00 i auditorium M2
Varighed: 10 min.
Oplægsholder: Hanna C.L. Nilsson

Smarte bygninger læser vejrudsigten

April er ikke til at stole på – hver dag hun tager ny kjole på. Således lyder et gammelt vejrvarsel, som hylder (eller forbander) det omskiftelige danske vejr. Indeklimaet i vores bygninger følger vejret. Så kan man ikke stole på april, kan man heller ikke stole på ”vejret” i vores bygninger. Det betyder dårligt indeklima og øget energiforbrug. Men tænk, hvis vores bygninger kunne læse vejrudsigten og løbende tage en passende kjole på?

Tidspunkt: kl. 17.15 i auditorium M3 - PwC – Auditorium
Varighed: 20 min.
Oplægsholder: Steffen Petersen