Program foyerområdet

I foyerområdet kan du møde forskere, opleve udstillinger og selv deltage i forskellige workshops og forsøg.


Hvordan forbruger du energi smartere?

Hvor meget energi forbruger du og til hvad? Det er svært at finde ud af, selvom du gerne vil. EcoSense-projektet arbejder på at udvikle metoder til at kortlægge energiforbrug i hjemmet, på arbejdet og til transport. Vi vil fremvise IKT-værktøjer, der kan hjælpe med denne kortlægning, og samtidig hjælpe med at foretage grønnere valg, f.eks. i form af intelligent samkørsel, via bedre grønne regnskaber eller smartere styring af energiforbrug.

Tidspunkt: kl. 13-18
Tovholdere: Ubiquitous Computing and Interaction


 

Intelligent styring af varmepumper

I forskningsprojektet Improsume undersøger vi elforbrugeres erfaringer med en ny teknologi, der kommer til at indgå i fremtidens elnet – en intelligent styringsenhed til varmepumper. Styringsenheden skal hjælpe til at forbedre balancen mellem produktion og efterspørgsel samt integrere mere vedvarende energi i elnettet. Vi demonstrerer den intelligente styringsenhed og den webportal, som giver oplysninger om varmepumpens elforbrug og optimering.

Tidspunkt: kl. 13-16
Tovholdere: Madeleine Broman Toft og Geertje Schuitema


 

Termoelektriske materialer - varme, kulde og grøn energi

Termoelektriske materialer kan direkte omsætte en temperaturforskel til strøm. De kan også køres i ”bakgear” og omsætte strøm til temperaturforskel og derfor være grundlag for små, kompakte køle- eller varmeelementer. Deres simple konstruktion gør, at de kan køre uafbrudt i årevis uden vedligehold. Udfordringen ligger i at få effektiviteten så højt op som muligt. Det har man forsket ihærdigt i gennem de seneste år.

Tidspunkt: kl. 13-18
Tovholder: Anders B. Blichfeld
Læs mere her:
chem.au.dk/forskning/forskningsomraader/uorganiskkemi/center-for-materialekrystallografi-cmc/
chem.au.dk/forskning/forskningsomraader/uorganiskkemi/center-for-energimaterialer-cem/
chem.au.dk/forskning/forskningsomraader/uorganiskkemi/energibaerende-materialer/
chem.au.dk/forskning/forskningsomraader/uorganiskkemi/energikonverterende-materialer/


Telemedicinsk behandling af gravide med komplikationer

Vi demonstrerer det telemedicinske udstyr, der i KIH-projektet (Klinisk Integreret Hjemmemonitorering) anvendes til hjemmemålinger hos gravide med komplikationer. Der vil være mulighed for at afprøve udstyret og se den brugerflade, klinikeren anvender til vurdering af data. Desuden informerer vi om selve behandlingsformen og patient-cases.

Tidspunkt: kl. 13-16
Tovholder: Lone Holst
Læs mere her


Fremtidens supermagneter

Selv om vi sjældent ser dem, har vi magneter alle vegne omkring os i dagligdagen. De bruges i elmotorer til at omdanne strøm til bevægelse eller i vindmøller, hvor bevægelse bliver til strøm. Der forskes ihærdigt i nye og bedre magneter, da det med ét slag vil gøre alle elmotorer bedre eller vindmøller og turbiner mere effektive. Et nøglepunkt er, at magneterne skal laves af grundstoffer, der er meget almindelige og derfor bæredygtige.

Tidspunkt: kl. 13-18
Tovholdere: Mogens Christensen og Jakob Ahlburg
Læs mere her:
chem.au.dk/forskning/forskningsomraader/uorganiskkemi/center-for-materialekrystallografi-cmc/
chem.au.dk/forskning/forskningsomraader/uorganiskkemi/center-for-energimaterialer-cem/
chem.au.dk/forskning/forskningsomraader/uorganiskkemi/energibaerende-materialer/
chem.au.dk/forskning/forskningsomraader/uorganiskkemi/energikonverterende-materialer/


Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF)

UNF er en frivillig forening, som arbejder for at udbrede kendskabet til og interessen for naturvidenskab blandt unge. Kom og hør eksempler på, hvordan energiproblemer og -udfordringer kan løses ved hjælp af hands-on-aktiviteter og demonstrationer.

Tidspunkt: kl. 13-18
Tovholder: UNF Aarhus


 

Fysikshow Aarhus

Fysikshow vil lave sjove, spændende, forunderlige og lærerige fysikforsøg med fokus på fremtidens energi og give et bud på, hvordan den kan laves så smart som muligt.

Tidspunkt: kl. 13-18
Tovholder: Fysikstuderende fra Fysikshow Aarhus

Eco-marathon-bil på solceller

AU-studerende introducerer Aaarhus Universitets Shell Eco-marathon-bil. Bilen er baseret på effektiv energiudnyttelse fra solceller. Det er planen, at bilen skal kunne køre op til 10.000 km på blot én liter brændstof.

Tidspunkt: kl. 13-18
Tovholdere: Studerende fra Business and Social Sciences

AU Studier

Kom og tal med en studievejleder om uddannelsesmulighederne på Aarhus Universitet.

Tidspunkt: kl. 13-18
Tovholdere: Anne Teglborg og Cathrine Curting