Du er her: AU » Forskning » Forskningscentre » Grundforskningscentre

Grundforskningscentre ved Aarhus Universitet

Ud over grundforskningscentrene findes der ved universitetet en lang række andre forskningscentre - se en oversigt over andre større forskningscentre

I øjeblikket finansierer Danmarks Grundforskningsfond mere end 40 centre. Heraf befinder de 13 grundforskningscentre sig på Aarhus Universitet, ligesom der findes tre dansk-kinesiske forskningscentre, finansieret af Grundforskningsfonden:

Centre for DNA Nanoteknologi - CDNA

Forskningen hos CDNA har fokus på at udforske dna som et programmerbart redskab til at samle molekyler og materialer. Læs mere om CDNA

Center for Geomikrobiologi

Center for Geomikrobiologi udforsker vekselvirkningerne mellem mikroorganismer og geokemiske processer i Jordens største økosystem – den dybe biosfære. Havbundens dybe biosfære er en uudforsket verden, hvor næsten alle mikroorganismer stadig er ukendte og kun identificeret gennem genetiske signaturer. Det er også en verden med en ekstremt lav energitilførsel, hvor livet foregår i slowmotion, og hvor generationstider for individuelle mikroorganismer er hundrede til tusinder af år. Center for Geomikrobiologi udvikler nye enkeltcelle-metoder til at analysere mikroorganismernes stofskifte og genetiske mangfoldighed for at forstå deres funktion i Jordens stofkredsløb og for at forstå, hvordan liv kan udfolde sig under ekstrem energibegrænsning. Læs mere om Center for Geomikrobiologi

Center for Kulhydratgenkendelse og –signalering - CARB

Centrets sigte og mål er at opnå en forståelse af samspillet mellem celler og organismer ved at undersøge betydningen af polysakkarider på celleoverflader og udskilte polysakkaridbaserede signalmolekyler. Læs mere om Center for Kulhydratgenkendelse og –signalering

Center for kvantegeometri af Modulirum - QGM

Såvel klassisk mekanik som kvantemekanik bygger på et solidt matematisk grundlag. I modsætning hertil savner kvantefeltteorien, der spiller en central rolle i den moderne teoretiske fysik, et matematisk grundlag. Centrets primære udfordring består i at afdække de matematiske mekanismer til definition af kvantefeltteorien som matematisk begreb, finde matematisk belæg for fysikernes empiriske forskrifter, samt skabe sammenhæng mellem kvanteteori og tyngdekraft. Læs mere om Center for kvantegeometri af modulirum

Center for Massive Data Algoritmer - MADALGO

Hovedmotivationen bag centret er den hastigt stigende adgang til store masser af data i høj kvalitet og ønsket om at kunne tilgå og behandle disse data på en lang række forskellige computerplatforme. Læs mere om Center for Massive Data Algoritmer (MADALGO)

Centre for Materials Crystallography - CMC

CMC har adgang til verdens største og mest avancerede stråleforskningsfaciliteter i USA og Japan, som er centrets direkte partnere. Målet er at skabe et førende internationalt center for grundlæggende materialeforskning, hvor stærke kompetencer inden for syntese, karakterisering og teoretisk modellering forenes i en unik platform, der kan tackle nogle af de største udfordringer inden for materialevidenskaben. Læs mere om Centre for Materials Crystallography

Center for mRNP Biogenese og metabolisme

Center for mRNP Biogenese og Metabolisme undersøger funktionelle og strukturelle aspekter ved dannelse, regulering og kontrol af kvaliteten af budbringer-RNA (mRNA) nukleoproteinpartikler (mRNP'er). Læs mere om Center for mRNP Biogenese og metabolisme

Center for Oxygenmikroskopi og Billeddannelse - COMI

COMI, der i sit arbejde udnytter de brede kompetencer hos et tværfagligt team, har som mål at udvikle redskaber og metoder til at skabe dynamiske oxygen-baserede billeder, herunder singlet oxygen-baserede billeder, af heterogene prøver, der spænder fra vigtige industrielle polymerer til biologiske celler. Læs mere om Center for Oxygenmikroskopi og Billeddannelse (COMI)

Center for Tidsrækkeøkonometri - CREATES

Centret forsker i teoretisk tidsrækkeøkonometri med særlig vægt på langtidserindring, persistens og optimal interferens, empiriske modeller af aktivers forrentning og volatilitet, ikke-lineære tidsrækkemodeller og tidsrækkeprognoser. Læs mere om Center for Tidsrækkeøkonometri (CREATES)

Center for Uopløselige Proteinstrukturer (INSPIN)

Center for Uopløselige Proteinstrukturer (INSPIN)'s mission er at udvikle og anvende nye metoder til analyse af proteiner i uopløselige biologiske strukturer, herunder membranproteiner, fibrillerende proteiner og ekstracellulære matrix-proteiner. Læs mere om Center for Uopløselige Proteinstrukturer (INSPIN)

Stellar Astrophysics Centre: Research on the Sun, stars and extra-solar planet

Stellar Astrophysics Center har som mål at studere stjernerne og deres planetsystemer ud fra en helhedsorienteret strategi, med det sigte at give et fuldstændigt billede af stjernerne, deres opbygning, deres atmosfære og magnetiske aktivitet og de planeter, som er i kredsløb omkring de pågældende stjerner. Målet er at kombinere nye observationer fra rumteleskopet Kepler og data fra det såkaldte SONG netværk af teleskoper med avanceret dataanalyse og teoretiske modeller. Læs mere om Stellar Astrophysics Centre

Centre on Autobiographical Memory Research - CON AMORE

Centret integrerer en lang række forskellige aspekter af autobiografisk hukommelsesforskning, herunder grundlæggende forskning i den autobiografiske hukommelse hos voksne, den autobiografiske hukommelses udvikling fra tidlig barndom til tidlig voksenalder og dysfunktionelle aspekter ved autobiografisk hukommelse, f.eks. ved post-traumatisk stresstilstand (PTSD) og hukommelsestab. Læs mere om Centre on Autobiographical Research

PUMPKIN – Membranpumper i celler og sygdom

PUMPKIN Centret arbejder fokuseret på at analysere strukturen og funktionen i de pumper, som findes i alle plante- og dyreceller med det deraf følgende mål at undersøge, hvordan disse pumper virker. Læs mere om PUMPKIN – Menbrane pumps in cells and disease

Dansk-Kinesisk Center for the Theory of Interactive Computation - CTIC

CTIC skal bedrive grundforskning inden for teoretisk datalogi. Teoretisk datalogi er en matematisk disciplin, der former fundamentet for fremtidens IT-systemer. Centrets forskning har fire fokusområder: Kompleksitetsteori, Kryptologi, Kvanteinformatik og Algoritmisk spilteori. CTIC er et samarbejde mellem Datalogisk Insitut, Aarhus Universitet og ITCS, Tsinghua University, Kina. Læs mere om CTIC

Dansk-Kinesisk Center for Molekylære Nanostrukturer på Overflader

Molekylær selvsamling og genkendelse ligger til grund for all processer i levende organismer og selvsamling og funktion af molekylære nanostrukturer er derfor et central tema inden for nanoscience og nanoteknologier. Udforskningen af molekylære vekselvirkninger på det molekylære niveau er vigtig for den fundamentale forståelse af, hvordan de meget komplekse processer in naturens molekylære maskineri fungerer. Forskningen vil også give indsigt i molekylære mekanismer i kemiske processer og gøre os i stand til at designe kunstige selvsamlede strukturer med ønskede egenskaber og funktioner.

Dansk-Kinesisk Center for Proteaser og Cancer

En af kræftforskningens vigtigste opgaver er at udvikle nye metoder til metastase-hæmmende behandling af kræftpatienter. Aktiviteterne i ”Dansk-kinesisk center for proteaser og cancer” sigter mod at udvikle netop sådanne metoder. Centret arbejder med en gruppe protein-nedbrydende enzymer, der har vist sig at spille en vigtig rolle i spredning af kræft. Disse enzymer sætter nemlig kræftcellerne i stand til at nedbryde de omkringliggende vævsstrukturer, så kræftcellerne kan spredes til hele kroppen.

Danmarks Grundforskningsfond

Fonden styrker dansk forskning gennem større, længerevarende satsninger. Fondens primære virkemiddel er oprettelsen af "Centres of Excellence." Siden 1991 har fonden ydet eller givet tilsagn om at støtte danske forskningsmiljøer med mere end 6 milliarder kroner. Læs mere om Danmarks Grundforskningsfond

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 08.07.2014

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103
EAN-numre: www.au.dk/eannumre

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk