Du er her: AU  Forskning Forskningscentre Grundforskningscentre

Grundforskningscentre ved Aarhus Universitet

Ud over grundforskningscentrene findes der ved universitetet en lang række andre forskningscentre - se en oversigt over andre større forskningscentre

I øjeblikket finansierer Danmarks Grundforskningsfond mere end 40 centre. Heraf befinder de 15 grundforskningscentre sig på Aarhus Universitet, ligesom der findes tre dansk-kinesiske forskningscentre, finansieret af Grundforskningsfonden:

CADIAC

CADIACs formål er at finde nye bære dygtige måder at aktivere CO2 på. Dette vil kunne gøre CO2 til et værdifuldt kemikalie til industrien, i stedet for et udskældt affaldsprodukt som er tilfældet nu.

Centre for DNA Nanoteknologi - CDNA

Forskningen hos CDNA har fokus på at udforske dna som et programmerbart redskab til at samle molekyler og materialer. 

Center for Uopløselige Proteinstrukturer (INSPIN)

Center for Uopløselige Proteinstrukturer (INSPIN)'s mission er at udvikle og anvende nye metoder til analyse af proteiner i uopløselige biologiske strukturer, herunder membranproteiner, fibrillerende proteiner og ekstracellulære matrix-proteiner.

Center for Kulhydratgenkendelse og –signalering - CARB

Centrets sigte og mål er at opnå en forståelse af samspillet mellem celler og organismer ved at undersøge betydningen af polysakkarider på celleoverflader og udskilte polysakkaridbaserede signalmolekyler.

Center for kvantegeometri af Modulirum - QGM

Såvel klassisk mekanik som kvantemekanik bygger på et solidt matematisk grundlag. I modsætning hertil savner kvantefeltteorien, der spiller en central rolle i den moderne teoretiske fysik, et matematisk grundlag. Centrets primære udfordring består i at afdække de matematiske mekanismer til definition af kvantefeltteorien som matematisk begreb, finde matematisk belæg for fysikernes empiriske forskrifter, samt skabe sammenhæng mellem kvanteteori og tyngdekraft.

Center for Massive Data Algoritmer - MADALGO

Hovedmotivationen bag centret er den hastigt stigende adgang til store masser af data i høj kvalitet og ønsket om at kunne tilgå og behandle disse data på en lang række forskellige computerplatforme.

Centre for Materials Crystallography - CMC

CMC har adgang til verdens største og mest avancerede stråleforskningsfaciliteter i USA og Japan, som er centrets direkte partnere. Målet er at skabe et førende internationalt center for grundlæggende materialeforskning, hvor stærke kompetencer inden for syntese, karakterisering og teoretisk modellering forenes i en unik platform, der kan tackle nogle af de største udfordringer inden for materialevidenskaben.

Center for mRNP Biogenese og metabolisme

Center for mRNP Biogenese og Metabolisme undersøger funktionelle og strukturelle aspekter ved dannelse, regulering og kontrol af kvaliteten af budbringer-RNA (mRNA) nukleoproteinpartikler (mRNP'er).

Center for Music in the Brain

Center for Music in the Brain er et tværvidenskabeligt forskningscenter, der undersøger, hvordan musik behandles i hjernen, og hvordan dette kan bidrage til vores forståelse af de grundlæggende principper for, hvordan hjernen fungerer i al almindelighed

Center for Tidsrækkeøkonometri - CREATES

Centret forsker i teoretisk tidsrækkeøkonometri med særlig vægt på langtidserindring, persistens og optimal interferens, empiriske modeller af aktivers forrentning og volatilitet, ikke-lineære tidsrækkemodeller og tidsrækkeprognoser. 

Center for Geomikrobiologi

Center for Geomikrobiologi udforsker vekselvirkningerne mellem mikroorganismer og geokemiske processer i Jordens største økosystem – den dybe biosfære.

Stellar Astrophysics Centre

Stellar Astrophysics Center har som mål at studere stjernerne og deres planetsystemer ud fra en helhedsorienteret strategi, med det sigte at give et fuldstændigt billede af stjernerne, deres opbygning, deres atmosfære og magnetiske aktivitet og de planeter, som er i kredsløb omkring de pågældende stjerner.

Centre on Autobiographical Memory Research - CON AMORE

Centret integrerer en lang række forskellige aspekter af autobiografisk hukommelsesforskning, herunder grundlæggende forskning i den autobiografiske hukommelse hos voksne, den autobiografiske hukommelses udvikling fra tidlig barndom til tidlig voksenalder og dysfunktionelle aspekter ved autobiografisk hukommelse, f.eks. ved post-traumatisk stresstilstand (PTSD) og hukommelsestab.

PUMPKIN – Membranpumper i celler og sygdom

PUMPKIN Centret arbejder fokuseret på at analysere strukturen og funktionen i de pumper, som findes i alle plante- og dyreceller med det deraf følgende mål at undersøge, hvordan disse pumper virker.

Centre for Urban Network Evolutions (UrbNet)

The centre is aiming at comparing the archaeology of urbanism from Medieval Northern Europe to the Ancient Mediterranean and the Indian Ocean World and determine how, and to what extent, urban networks catalyzed societal and environmental expansions and crises in the past.

Dansk-Kinesisk Center for the Theory of Interactive Computation - CTIC

CTIC skal bedrive grundforskning inden for teoretisk datalogi. Teoretisk datalogi er en matematisk disciplin, der former fundamentet for fremtidens IT-systemer. Centrets forskning har fire fokusområder: Kompleksitetsteori, Kryptologi, Kvanteinformatik og Algoritmisk spilteori. CTIC er et samarbejde mellem Datalogisk Insitut, Aarhus Universitet og ITCS, Tsinghua University, Kina.

Dansk-Kinesisk Center for Molekylære Nanostrukturer på Overflader

Molekylær selvsamling og genkendelse ligger til grund for all processer i levende organismer og selvsamling og funktion af molekylære nanostrukturer er derfor et central tema inden for nanoscience og nanoteknologier. Udforskningen af molekylære vekselvirkninger på det molekylære niveau er vigtig for den fundamentale forståelse af, hvordan de meget komplekse processer in naturens molekylære maskineri fungerer.

Dansk-Kinesisk Center for Proteaser og Cancer

En af kræftforskningens vigtigste opgaver er at udvikle nye metoder til metastase-hæmmende behandling af kræftpatienter. Aktiviteterne i ”Dansk-kinesisk center for proteaser og cancer” sigter mod at udvikle netop sådanne metoder. Centret arbejder med en gruppe protein-nedbrydende enzymer, der har vist sig at spille en vigtig rolle i spredning af kræft. Disse enzymer sætter nemlig kræftcellerne i stand til at nedbryde de omkringliggende vævsstrukturer, så kræftcellerne kan spredes til hele kroppen.

Danmarks Grundforskningsfond

Fonden styrker dansk forskning gennem større, længerevarende satsninger. Fondens primære virkemiddel er oprettelsen af "Centres of Excellence." Siden 1991 har fonden ydet eller givet tilsagn om at støtte danske forskningsmiljøer med mere end 6 milliarder kroner.