Du er her: AU  Forskning Forskningscentre Nationale centre

Nationale centre

De nationale centre har særlige opgaver inden for samarbejde og videnudveksling med myndigheder og erhvervsliv.

Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE)

Nationalt Center for Miljø og Energi varetager universitetets forskningsbaserede rådgivning af myndigheder, erhverv og andre interessenter indenfor miljø, natur og energi.

Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA)

DCA er Aarhus Universitets faglige indgang for myndigheder, virksomheder og organisationer, som ønsker rådgivning og samarbejde om fødevarer og jordbrug.

Center for sundhedssamarbejde (SUSA)

Center for Sundhedssamarbejde ved Aarhus Universitet udvikler, understøtter og fremmer samarbejde mellem forskere ved Aarhus Universitet og det omgivende samfund inden for sundheds- og velfærdsområdet.