Starten på en forskningstradition

Med Jens Chr. Skous forskning blev Aarhus Universitet stedet, hvor ion-transport i celler fik sin molekylære forklaring

Selvom Jens Chr. Skou først modtog Nobelprisen 40 år efter sin beskrivelse af natrium-kalium-pumpen, førte hans forskningsresultater hurtigt til international opmærksomhed, og de blev startskuddet til et omfattende videnskabeligt arbejde på Aarhus Universitet.

Gengivelse af natrium-kalium-pumpens struktur  

Der har været stor aktivitet både på de biomedicinske institutter og i klinikken på Aarhus Universitetshospital; således blev det anslået, at cirka 15 % af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets forskere var involveret i ATPaseforskning i midten af firserne. Der er udgået flere end 600artikler fra Aarhus Universitet om forskellige aspekter af Na,K-ATPasens struktur og funktion siden 1965, publiceret af nuværende såvel som fratrådte forskere.

Jens Chr. Skou og en række medarbejdere etablerede Biomembrancentret under det bioteknologiske forskningsprogram i midten af firserne, hvorved der blev skabt et stort dansk forum for forskning i transport over cellemembraner. Indlejringen af dette på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet fortsatte frem til 2006. Der er siden dannet et grundforskningscenter, PUMPKIN, hvor undersøgelser af struktur og funktion af ionpumper fortsætter.

I 1973 afholdtes den første internationale konference om Na,K-ATPase i New York. Jens Chr. Skou tog initiativ til at afholde den følgende kongres på Sandbjerg i 1978 og siden på Fuglsøcentret i 1987. En række af de nuværende ATPaseforskere arrangerede den 12. konference i rækken i 2008 i Aarhus med Skou som ”honorary chairman”.
Læs mere om The 12th International ATPase Conference .

 

På billedet ses den tredimensionelle atomare struktur af natrium-kalium pumpen. Det er forskere tilknyttet grundforskningscentret PUMPKIN, der har afsløret, hvorledes cellernes ionpumper ser ud og fungerer. Læs mere om opdagelsen.

 

 

Forskning i ionpumper på Aarhus Universitet i dag

Aktuelt foregår forskningen i ionpumpers struktur og funktion hos følgende seniorforskere ved Aarhus Universitet:

Anatomisk Institut

 

 

Grundforskningscentret PUMPKIN

 

 

Institut for Fysiologi og Biofysik