Mød fem ph.d.er

Herunder kan du læse om fem vidt forskellige forskertalenter og de emner, de beskæftigede sig med i deres ph.d.-studium. De modtog alle Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-pris i 2013.

Nye måder at fortælle om krig på

Kasper Green Krejberg har i sin ph.d.-afhandling undersøgt, hvordan litteraturen direkte og indirekte beskriver krig. Mere specifikt har fokus været på den form for krig, der eksisterede i det 20. århundrede: den totale og industrialiserede krig. Afhandlingen viser, at en mere udvidet forståelse af begrebet, krigslitteratur, er nødvendig. Ambitionen med afhandlingen er at fundere litteraturanalysen mere i den historiske virkelighed, end man oftest ser, og samtidig åbne folks øjne for, at den litteratur, vi læser, relaterer sig til reelle historiske konflikter.

Kasper Green Krejberg har siden februar 2013 haft en treårig postdoc-stilling ved AU, hvor han med støtte fra Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation studerer ”Kriseforestillinger i velfærdsstatens litteraturhistorie efter 1990”.

Drilsk algoritmisk metode afsløret som blindgyde

Thomas Dueholm Hansen har påvist, at et klassisk programmeringsproblem ikke kan løses på den måde, man antog. Dermed er det hidtidige spørgsmål om, hvorvidt den såkaldte simplex-metode er effektiv til at løse optimeringsproblemer, blevet besvaret. Hertil er svaret nej, og det betyder, at datalogi-forskere verden over nu kan lede andre steder efter en løsning. Sammen med to kollegaer fra Israel og Tyskland angreb Thomas Dueholm Hansen spørgsmålet fra en ny synsvinkel, hvor der blev taget udgangspunkt i Markovbeslutningsprocesser i stedet for at anvende et geometrisk synspunkt.

Thomas Dueholm Hansen viderefører nu med et toårigt postdoc-stipendium fra Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers sin grundforskning, først i Tel Aviv og derefter Stanford i Californien

Når hvide blodlegemer løber løbsk

Anne Stidsholt Roug har forsket i et særligt protein på leukæmi-syge celler. Dette har været genvejen til at kunne stille en sikker diagnose og tidligt forudsige tilbagefald, som ellers har været vanskeligt for sygdommen, akut myeolid leukæmi (AML), som hvert år rammer 200-250 voksne danskere. Proteinet, hMICL, har i ph.d.-afhandlingen vist sig at være markør for sygdommen, idet det optræder på cellernes overflade langt hyppigere end noget andet protein, der er blevet undersøgt, og samtidig ikke findes i andre former for leukæmi.

Anne Stidsholt Roug har efterfølgende forsket videre i proteinet, da det udover at være markør, også har vist sig at være interessant på andre måder. Derefter vender hun tilbage til det kliniske arbejde med patienterne.

Celledyrkning i 3D skaber håb for bruskpatienter

Casper Bindzus Foldager har gennem sin forskning bidraget til udvikling af en ny behandlingsform mod bruskskader og slidgigt. Interessen for bruskheling er en naturlig følge af at have været tidligere eliteidrætsudøver, hvor der er stor risiko for bruskskader. Casper Bindzus Foldager fandt i sin forskning, at bruskceller ikke bør dyrkes på en flad plastikplade, som hidtil, men i stedet under forhold, der ligner dem i kroppen. Dette indebærer, at iltmængden i luften skal sættes ned til en tyvendedel og at cellerne skal dyrkes tredimensionelt på et biologisk nedbrydeligt implantat. Implantatet sættes så ind i knæet, eller hvor skaden nu er. 

Casper Bindzus Foldager forsker fortsat i forbedring af bruskheling, nu som adjunkt ved AU og gæsteforsker ved Harvard Medical School. 

Et nyt grundlag for at værne om motivationen

Anne Mette Kjeldsen har i sin ph.d.-afhandling undersøgt motivationen hos samfundets serviceproducenter. Her har hun fundet, at landets socialrådgivere og fysioterapeuter mister motivationen, når de møder arbejdsmarkedet. Dette gælder særligt i den private sektor, fordi man i det offentlige er bedre til at understøtte den ansattes motivation ved at hjælpe den ansatte med at finde sig til rette. Desuden har ph.d.-afhandlingen vist, at den ansattes grad af kontakt til borgerne har betydning for deres motivation. Ph.d.-afhandlingen peger derfor på, at det er problematisk, hvis de højt public service-motiverede medarbejderes adfærd er i strid med politiske målsætninger, idet dette kan få betydning for de udbudte ydelser.

Anne Mette Kjeldsen er stadig i fuld gang med at formidle sine resultater for offentlige ledere, i Djøf-klubber, fagforeninger og på internationale konferencer.