Du er her: AU  Talentudvikling Ph.d.-rådet - Uddannelsesforskning Ph.d.-rådet - uddannelsesforskning

Ph.d. i uddannelsesforskning

 

 

  • Hvordan forbedrer vi folkeskoleelevernes udbytte af undervisningen?

  • Hvordan kommer den nyeste forskning i uddannelse og læring både elever, lærere og læreruddannelser til gavn?

  • Hvordan sikrer vi kort sagt, at viden om uddannelse bliver overført til praksis?

Hvis du interesserer dig for de spørgsmål, kan et ph.d.-stipendium inden for uddannelsesforskning være vejen til svaret. Det er vigtigt at sikre en tæt kobling til praksis, og derfor skal ph.d.-projekterne udføres som samarbejder mellem mindst ét universitet og én professionshøjskole. Kontaktoplysninger til universiteter og professionshøjskoler findes her.


Ansøgning

Ph.d.-rådet opslår ph.d.-stipendier inden for uddannelsesforskning med fokus på folkeskolen.

Ph.d.-projekterne skal have fokus på praksisrelevant forskning i den danske folkeskole med henblik på at forbedre udbyttet for alle elever.

De ph.d.'er som uddannes skal både under uddannelsen og efterfølgende kunne undervise på professionshøjskolerne og indgå i forskning og udvikling på uddannelsesområdet.

Du kan finde Ph.d.-rådets opslagstekst, ansøgningsvejledning og budgetskabelonen i højre spalte.

Der er ansøgningsfrist onsdag d. 1. juni 2016 kl 12.00

Bemærk venligst at de forskellige uddannelsesinstitutioner kan have interne tidsfrister, der ligger før denne dato.


Baggrund

Det overordnede formål med stipendierne er at forbedre udbyttet for alle elever i folkeskolen og dermed deres forudsætninger for videreuddannelse og beskæftigelse. Et bedre udbytte af folkeskolen kan bl.a. opnås ved at styrke den fagdidaktiske viden og kapacitet og gennem øgede pædagogiske og socialpædagogiske kompetencer.

Ph.d.-projekterne kan omfatte problemstillinger vedrørende specifikke fags didaktik såvel som almene didaktiske og pædagogiske emner. I 2015 vil Ph.d.-rådet se med særlig interesse på ansøgninger inden for fagene didaktik, tværprofessionelt samarbejde om elevers læring og ledelse for læring i en målstyret folkeskole. Ansøgninger inden for andre områder er også velkomne.


Vurderingskriterier

  • Ph.d.-projektets forskningsmæssige kvalitet
  • Ph.d.-projektets relevans i forhold til opslagets formål
  • Ph.d.-projektets faglige forankring på universitet og professionshøjskole
  • Ph.d.-kandidatens kvalifikationer
  • Ph.d.-projektets plan for videnomsætning gennem uddannelse, formidling eller udviklingsaktiviteter

Evaluering af Ph.d.-rådet

I 2015 blev initiativet bag Ph.d.-rådet evalueret. Se evalueringen her.


Kontakt

Yderligere oplysninger kan fås hos Ph.d.-rådets sekretariat:

Jane Chor, AC-fuldmægtig: jchor@au.dk, tlf. 21656715

 

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 19.10.2016