Ph.d. i Uddannelsesforskning

Ønsker du at forbedre danske folkeskolelevers udbytte af undervisningen? Ønsker du at din forskning skal gavne elever og lærer? Ønsker du at dine resultater implementeres i de danske folkeskoler? Hvis dit svar er ja så ansøg om et ph.d.-stipendiat i uddannelsesforskning.


Seminar 4.-5. januar 2017 på Sandbjerg Gods

Alle ph.d.-studerende med bevilling fra Ph.d.-rådet i Uddannelsesforskning inviteres til et 2-dags seminar. Seminaret er et metodekursus rettet mod folkeskoleforskning. Det henvender sig til alle ph.d.-studerende inden for uddannelsesforskning uanset, hvor langt man er i ph.d.-forløbet. Tilmeldingsfristen er nu overskredet.

Se invitationen og læs programmet.


Ansøgning

Ph.d.-rådet opslår ph.d.-stipendier inden for uddannelsesforskning med fokus på folkeskolen. Ph.d.-projekterne skal have fokus på praksisrelevant forskning i den danske folkeskole med henblik på at forbedre udbyttet for alle elever. De ph.d.-studerende, som uddannes skal både under uddannelsen og efterfølgende kunne undervise på professionshøjskolerne og indgå i forskning og udvikling på uddannelsesområdet.

  • Kontaktoplysninger til universiteter og professionshøjskoler findes her.
  • Alle vigtige dokumenter vedrørende ansøgningsproceduren er samlet under overskriften Vigtige dokumenter

Ansøgningsfrist

Der var ansøgningsfrist onsdag den 1. juni 2016. Ansøgningsfristen for 2017 er endnu ikke offentliggjort. Bemærk venligst at de forskellige uddannelsesinstitutioner kan have interne tidsfrister, der ligger før denne dato.


Formål

Det overordnede formål med ph.d.-stipendierne er, at forbedre udbyttet for alle elever i folkeskolen og dermed deres forudsætninger for videreuddannelse og beskæftigelse. Et bedre udbytte af folkeskolen kan blandt andet opnås ved at styrke den fagdidaktiske viden og kapacitet og gennem øgede pædagogiske og socialpædagogiske kompetencer. Ph.d.-projekterne kan omfatte problemstillinger vedrørende specifikke fags didaktik såvel som almene didaktiske og pædagogiske emner.

Vurderingskriterier

  • Ph.d.-projektets forskningsmæssige kvalitet
  • Ph.d.-projektets relevans i forhold til opslagets formål
  • Ph.d.-projektets faglige forankring på universitet og professionshøjskole
  • Ph.d.-kandidatens kvalifikationer
  • Ph.d.-projektets plan for videnomsætning gennem uddannelse, formidling eller udviklingsaktiviteter