Info for Contact Persons/Supervisors PhD Aarhus

Boligsøgning for PhD-studerende via AU Housing

AU tilbyder en boligservice for udenlandske PhD studerende og gæste-PhD-studerende, som ikke tidligere har boet i Danmark. AU råder over et antal enkeltværelser på IC Dorm (reserveret til PhD studerende), på Teknolog- og Vennelyst-kollegierne, på byens øvrige kollegier og i private lejemål. Vi har også ofte mulighed for at hjælpe med at finde et fremlejemål via vores AU Staff Housing Portal. Boligerne kan lejes for minimum én måned og op til 6 (i enkelte tilfælde 12) måneder. Skal ansøgeren være her længere, benyttes perioden til selv at finde en ny bolig. Det er ikke muligt at forlænge lejekontrakter og vi prioriterer at hjælpe flest mulige nyankomne PhD studerende fremfor at tilbyde længerevarende lejemål til få. AU har et begrænset antal boliger til rådighed og som oftest flere ansøgere end ledige boliger. Boliger tildeles efter først til mølle princippet. Er der ingen ledige boliger til den ansøgte dato, forsøger vi at hjælpe med en bolig enten tidligere eller senere.

Vi anbefaler at boligansøgninger indsendes MINIMUM 2 måneder før forventet start af lejemål. PhD-studerende med studiestart i august og september anbefales at søge minimum tre måneder før forventet ankomst, fordi boligmarkedet i Aarhus er meget belastet omkring studiestart. Der er meget få boliger til rådighed for PhD studerende, som kommer med familie, og ansøgninger til familieboliger bør indsendes minimum tre måneder før studiestart.

Det er ikke muligt for institutter/AU ansatte at søge bolig på gæstens vegne. Dvs. ansøgeren skal selv indsende ansøgning. Vi anbefaler at du sender ansøgeren dette link.

  • Boligansøgere skal oprette en konto på AUs selvbetjening.
  • Når ansøgeren er logget på selvbetjeningen udfyldes det relevante boligansøgningsskema.
  • Ansøgerens kontaktperson på AU (vejleder eller andet) modtager en email og vil via et link blive bedt om at verificere, at ansøgeren er gæst eller ansat på AU.
  • Boligansøgeren modtager bekræftelse fra kontaktpersonen og kan herefter indsende boligansøgningen til AU Housing.
  • AU Housing vil forsøge at finde en bolig og sender derefter et boligtilbud til ansøgeren, som kan vælge enten at acceptere eller afvise boligtilbuddet.
  • Vælger ansøgeren at acceptere boligtilbuddet gøres det ved at indbetale første måneds husleje via en Dibs betalingsordning. Denne kræver at ansøgeren har et kreditkort. Depositum opkræves først med anden måneds husleje (dvs. oftest efter ankomst.)
  • Det er desværre ikke muligt for AU Housing at fakturere institutter og centre for husleje/depositum via ompostering. Dette skyldes at vores boligadministrationssystem ikke understøtter dette. Betaling af husleje/depositum kan kun ske med kreditkort på www.mit.au.dk. Såfremt institutter/centre ønsker at betale husleje/depositum for deres internationale studerende eller medarbejdere kan dette ske ved at udstede vedkommende et AU kreditkort eller ved at en af instituttets medarbejdere betaler med sit AU kreditkort. Ved afregning i AURUS kan det projekt eller bevilling, der skal betale for husleje/depositum, angives.

På vores hjemmeside findes udførlig vejledning om boligsøgning for de forskellige målgrupper.

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte housing@au.dk