Info for contact persons/supervisors

Boligsøgning for udenlandske postdocs via AU Housing

AU Housing tilbyder en boligservice for udenlandske postdocs, som ikke tidligere har opholdt sig i Danmark. AU Housing råder over et antal enkeltværelser på Vennelyst og Teknolog kollegierne. For at komme i betragtning til et værelse her, indsender den udenlandske postdoc en ansøgning som beskrevet nedenfor. Det er ikke muligt for institutter/AU ansatte at søge bolig på den udenlandske postdocs vegne. Udenlandske postdocs med familie kan forespørge om ledige boliger i Nobelparken og/eller søge privat fremleje via AU Staff Housing Portal. En postdoc, som medbringer familie, er også velkommen til at indsende en boligansøgning som anført nedenfor, hvorefter vi kontakter ansøgeren og informerer om de aktuelle muligheder.

Boligansøgninger skal indsendes minimum to måneder inden forventet ankomst, og postdocs, som kommer med partner/familie bør starte boligjagten minimum 3-4 måneder inden forventet ankomst.

Det er ikke muligt for institutter/AU ansatte at søge bolig på gæstens vegne. Dvs. ansøgeren skal selv indsende ansøgning.

  • Boligansøgere skal oprette en konto på AUs selvbetjening.
  • Når ansøgeren er logget på selvbetjeningen udfyldes det relevante boligansøgningsskema.
  • Ansøgerens kontaktperson på AU (vejleder eller andet) modtager en email og vil via et link blive bedt om at verificere, at ansøgeren er gæst eller ansat på AU.
  • Boligansøgeren modtager bekræftelse fra kontaktpersonen og kan herefter indsende boligansøgningen til AU Housing.
  • AU Housing vil forsøge at finde en bolig og sender derefter et boligtilbud til ansøgeren, som kan vælge enten at acceptere eller afvise boligtilbuddet.
  • Vælger ansøgeren at acceptere boligtilbuddet gøres det ved at indbetale første måneds husleje via en Dibs betalingsordning. Denne kræver at ansøgeren har et kreditkort. Depositum opkræves først med anden måneds husleje (dvs. oftest efter ankomst.)
  • Det er desværre ikke muligt for AU Housing at fakturere institutter og centre for husleje/depositum via ompostering. Dette skyldes at vores boligadministrationssystem ikke understøtter dette. Betaling af husleje/depositum kan kun ske med kreditkort på www.mit.au.dk. Såfremt institutter/centre ønsker at betale husleje/depositum for deres internationale studerende eller medarbejdere kan dette ske ved at udstede vedkommende et AU kreditkort eller ved at en af instituttets medarbejdere betaler med sit AU kreditkort. Ved afregning i AURUS kan det projekt eller bevilling, der skal betale for husleje/depositum, angives.

På vores hjemmeside findes udførlig vejledning om boligsøgning for de forskellige målgrupper.

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte housing@au.dk