Sådan ansøger man

Ansøgninger kan indsendes løbende og behandles gennem hele året.

Ansøgningskrav

Danske ansøgere skal inden ansøgning indsendes, etablere kontakt med en forsker eller laboratorium på et indisk universitet, som ønsker at modtage ansøgeren på studieophold.

Indiske ansøgere skal ligeledes inden ansøgning indsendes, etablere kontakt med forsker på AU, som vil modtage ansøgeren på studieophold på AU.

Ansøgningsskema

Download ansøgningsskema her.

Returner det udfyldte skema samt bilag til Karen Jensen kjensen@au.dk