Aarhus Universitets vejledning om brug af PC ved prøver

Denne vejledning er knyttet til Aarhus Universitets regler af 1. februar 2011 om brug af pc ved prøver.

Du skal være opmærksom på Aarhus Universitets regler om tilmelding til, deltagelse i og afmelding fra prøver af 1. februar 2011 og Aarhus Universitets regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende af 6. oktober 2004.

 

Overvejelser før prøve

Universitetet tilbyder ingen form for teknisk bistand i forbindelse med prøver, hvor der anvendes pc. Du skal derfor overveje, om du besidder den nødvendige erfaring som pc-bruger til, at du kan klare de problemer, der kan opstå før og under en prøve, hvor du anvender pc. Du skal være opmærksom på, at tekniske problemer med din pc før eller under prøven ikke i sig selv er et forhold, der kan give forlænget tid til prøven eller dispensation til et nyt prøveforsøg.

Universitetet stiller ikke materiel (pc og printer) til rådighed ved prøven. Du skal derfor sikre dig at din pc og printer er af en sådan kvalitet, at de med fordel kan benyttes ved prøven. Af hensyn til at minimere støjniveauet mest muligt, skal lyd på pc være slået fra under prøven, og pc’en skal være konfigureret således, at tastaturklik og anden støj er minimeret mest muligt.

Tilmelding til prøve

Ved tilmelding til prøve, skal du angive under prøveform, at du ønsker at anvende pc - hvor det er muligt. Muligheden for brug af pc fremgår af din studieordning og ved tilmeldingen. Du kan ikke ændre dit valg af prøveform efter tilmeldingsfristens udløb uden dispensation.

Forberedelse til prøve

Før prøvedagen bør du sikre dig, at din pc og printer er funktionsdygtige, og at du har det nødvendige tilbehør for at kunne gennemføre prøve med pc. Du skal selv medbringe forlængerledning og stikdåser, så du kan trække strøm fra kabler i prøvelokalet. Der vil normalt kun være ét strømførende stik pr. eksaminand. Du skal også selv medbringe papir til din printer til brug under prøven.

Du kan med fordel på forhånd lave en skabelon til brug under prøven. Skabelonen skal have et sidehoved med oplysninger om:

dato, fag, sidenummerering og samlet antal sider samt

enten

prøvenummer - hvis prøven aflægges under nummer

eller

navn og studienummer

Du vælger selv, om du lader pc'en generere sidenummereringen og de samlede antal sider, eller du selv anfører det i hånden i de afsatte felter i sidehovedet. Venstremargin skal være 5 cm, højremargin 1 cm, linieafstanden 1½ og pitch'en 11-12. Skrifttypen bør være Times New Roman eller tilsvarende letlæselig skrift. Endelig kan du også sætte dato og klokkeslet på, f.eks. i en sidefod, da du så lettere kan holde de forskellige udskrifter adskilt.

Det anbefales, at du indstiller din pc til at tage backup mindst hvert 5. minut.

Du skal være opmærksom på, at Aarhus Universitet ikke påtager sig ansvar for pc-udstyr i forbindelse med en prøve, jvf. § 9 i Aarhus Universitets regler af 1. februar 2011 om brug af pc ved prøver.

Da der kan forventes nogen støj i de lokaler, hvor pc'er anvendes til prøve, anbefales det at du medbringer ørepropper.

prøvedagen

Opstilling af pc og printer sker sædvanligvis fra kl. 8.30 samme dag, som prøven starter kl. 9.00.

Under prøven

Ud over anvendelse af back-up-funktionen anbefales det, at du jævnligt gemmer en kopi af dit dokument under et nyt navn såvel på din pc's harddisk som i en anden elektronisk form (f.eks. usb-nøgle).

Det er ikke tilladt at benytte andre eksaminanders printere - heller ikke i den situation, hvor du ikke kan udskrive fra din egen printer. Det er derfor en god idé at lave udskrifter jævnligt - f.eks. én gang hver halve eller hele time, så du mindsker følgerne af eventuelle tekniske problemer.

Du skal aflevere din besvarelse udskrevet på papir i 2 eksemplarer. Hvis din printer går ned under prøven, har du til enhver tid mulighed for at skrive besvarelsen færdig i hånden. Du kan således aflevere både sider udskrevet på printer og sider skrevet i hånden. Har du ikke mulighed for at skrive besvarelsen færdig på pc, skal du henvende dig til vagten med henblik på udlevering af papir.

Det er ikke tilladt at aktivere installationer, der muliggør opkobling til internet, hverken modem, mobiltelefon eller infrarød port.

Tjekliste

 • skabelon til opgavebesvarelse
 • tjek af pc og printer
 • indstilling af back-up funktion
 • forlængerledning og stikdåse
 • papir og evt. ekstra toner til printer
 • kuglepen, hvis uheldet skulle være ude
 • ørepropper
 • opstilling af pc og printer sker fra kl. 8.30
 • gem opgavebesvarelsen jævnligt både på harddisk og USB-nøgle
 • lav jævnligt udskrifter
 • 2 udskrifter af den endelige opgavebesvarelse til aflevering