Databeskyttelse

Databeskyttelsesforordningen beskytter oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Personoplysninger skal forstås meget bredt og dækker enhver oplysning, der kan henføres til en person.  

På Aarhus Universitet bliver personoplysninger brugt mange forskellige steder og på forskellig vis.

Reglerne for personoplysninger skal sikre, at oplysningerne bliver håndteret, opbevaret og behandlet på en sikker måde.