Særligt til forskere

Bliv klogere på, hvad du som forsker skal være opmærksom på, hvis din forskning involverer personoplysninger - og ikke kun de følsomme personoplysninger. 


1. Behandler du personoplysninger?

Hvis dit forskningsprojekt involverer personoplysninger, skal det anmeldes internt på AU. 

Er du i tvivl om, hvorvidt du behandler personoplysninger, kan du sende en mail til legal@au.dk. 

2. Har du hjemmel/retsgrundlag for behandling af personoplysninger?

Hvis ja, skal dit forskningsprojekt anmeldes internt på AU. Find mere information om den interne anmeldelse.

Hvis du er i tvivl om hvorvidt du har hjemmel for behandling af personoplysninger, kan du sende en mail til tto@au.dk. 

3. Behandler og opbevarer du personoplysninger korrekt?

Find information om, hvordan du behandler og opbevarer personoplysninger korrekt.

4. Er du opmærksom på de registreredes rettigheder?

Databeskyttelsesforordningen (GDPR) indeholder regler, som giver den enkelte registrerede en række rettigheder over for dem, som behandler personoplysninger om den pågældende. Reglerne har til formål at styrke den enkelte persons retsstilling, bl.a. ved at skabe åbenhed omkring behandling af oplysninger og ved at give registrerede personer adgang til at gøre indsigelse over for nærmere bestemte former for behandling af oplysninger.

Hvis du har spørsgsmål til de registreredes rettigheder, kan du sende en mail til tto@au.dk. 

5. Deler du personoplysninger med andre uden for AU?

Hvis du deler personoplysninger med andre uden for AU, skal du tage stilling til følgende:

  • Er der eksterne databehandlere?
  • Skal der laves en samarbejdsaftale og databehandleraftale?
  • Skal der søges om tilladelse til videregivelse af personoplysninger?
  • Er der tale om overførsel inden for EU eller til 3. land?
  • Kontrollerer du sikkerheden hos eksterne databehandlere?

Hvis du deler personoplysninger med andre uden for AU, skal du sende en mail til tto@au.dk. 

6. Behandler du (AU) personoplysninger for andre?

Hvis ja, skal du udfylde et skema (AU som databehandler) til intern anmeldelse på AU.

7. Kender du proceduren ved sikkerhedsbrud på AU?

Find information i AU's informationssikkerhedspolitik.

8. Hvad er den forventede dato for enten sletning, anonymisering eller arkivering af personoplysninger?

Læs mere om sletning, anonymisering og arkivering af personoplysninger.