Sikkerhedsbrud på AU

Aarhus Universitet har stort fokus på persondatasikkerhed og informationssikkerhed. 

I sjældne tilfælde sker der alligevel brud på sikkerheden. Hvis sådanne brud sker, er det vigtigt, at vi hører fra dig, så vi har mulighed for at rette op på eventuelle misforståelser. Samtidigt får vi mulighed for at rette op på forholdene ved at lære af netop din henvendelse. 

Du har mulighed for at lave din anmeldelse anonymt, dvs. der er ikke krav om, at du udfylder hverken navn. mail eller tlf. nr. Hvis du anmelder et sikkerhedsbrud anonymt, får du ikke en kvittering for, at Aarhus Universitet har modtaget din anmeldelse. Samtidig skal du være opmærksom på, at manglende kontaktoplysninger i yderste konsekvens kan betyde, at din anmeldelse ikke medfører ændringer, hvis universitetet vurderer, at der ikke er tilstrækkelige oplysninger i anmeldelsen til, at sagen kan forfølges. 

Anmeldelse af sikkerhedsbrud

Anmeldelse af sikkerhedsbrud
Anmelder du et brud som*
Hvilken type sikkerhedsbrud er der tale om? (Vælg de(n) type(r), der beskriver situationen bedst (sæt evt. flueben flere steder)*
Er sikkerhedsbruddet stadig aktivt?*
Hvilke(n) type(r) oplysninger er berørt?*
Hvor mange personer er omfattet af sikkerhedsbruddet?*