Til registrerede

Databeskyttelsesforordningen indeholder regler, som giver den enkelte registrerede, dvs. den person, der bliver behandlet oplysninger om, en række rettigheder over for dem, som behandler oplysninger om den pågældende.

Reglerne har til formål at styrke den enkelte persons retsstilling, bl.a. ved at skabe åbenhed omkring behandling af oplysninger og ved at give registrerede personer adgang til at gøre indsigelse over for nærmere bestemte former for behandling af oplysninger.

De vigtigste rettigheder er:

  • Retten til at modtage oplysninger om en behandling af sine personoplysninger (oplysningspligt).
  • Retten til at få indsigt i sine personoplysninger (indsigtsret).
  • Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget (retten til berigtigelse).
  • Retten til at få sine personoplysninger slettet (retten til at blive glemt).
  • Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring. 
  • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering. 
  • Retten til at flytte sine personoplysninger (dataportabilitet). 

Kilde: Datatilsynet