Til undervisere og vejledere

Bliv klogere på hvad du som underviser og/eller vejleder skal være opmærksom på ift. databeskyttelsesforordningen. 


Behandling af personoplysninger

 • Som underviser er det dit ansvar, at du overholder reglerne vedrørende håndtering af personoplysninger.
 • Vær opmærksom på, at der kan hånderes og udveksles personoplysninger i en række undervisningsrelaterede aktiviteter, fx forelæsninger, mailkorrespondance med studerende og opbevaring af eksamensbesvarelser. Du skal overholde persondatareglerne i alle undervisningsrelaterede aktiviteter.
  • Din kommunikation med de studerende skal foregå via de studerendes AU mail (post.au.dk) eller de godkendte IT-systemer, BlackBoard, Digital Eksamen, WiseFlow, Syllabus og STADS, som AU stiller til rådighed. Herunder kan du finde et forslag til en mailtekst, som du kan sende til den studerende, som ikke benytter sin AU mail som afsender-mail. 
  • Vær opmærksom på, at slides og andet undervisningsmateriale ikke må indeholde CPR numre eller følsomme personoplysninger

Du kan bruge denne mailtekst, når studerende skriver til dig fra deres private mailadresser:

"Jeg beder dig gensende din mail til mig fra din AU mail (xxxx@post.au.dk). For at jeg kan identificere dig og sikre, at jeg sender svaret til den rette modtager, skal du bruge din AU mail, når du kommunikerer med Aarhus Universitet."

"Vi beder dig gensende din mail til os fra din AU mail (xxxx@post.au.dk). For at vi kan identificere dig og sikre, at vi sender svaret til den rette modtager, skal du bruge din AU mail, når du kommunikerer med Aarhus Universitet."

Personoplysninger og IT-systemer

 • Aarhus Universitet har databehandleraftaler med BlackBoard, Digital Eksamen, Wiseflow, Syllabus, SurveyXact, BLUE og STADS. Det betyder, at du er på sikker grund, når du arbejder med personoplysninger inden for disse systemer.
 • Hvis du vælger at tage personoplysninger ud af systemerne, det kan fx være at du printer en holdoversigt med navne eller sender nogle personoplysninger fra systemerne via mail, skal du være opmærksom på, at det er dit ansvar at behandle personoplysningerne efter gældende regler. Læs om behandling og opbevaring af personoplysninger.
 • Benytter du andre IT-systemer end ovenstående, hvor der bliver udvekslet personoplysninger med 3. part, skal du sikre dig, at der er lavet en databehandleraftale. Læs mere om databehandleraftaler.

Bedømmelser

 • Du skal overholde persondatareglerne i alle undervisningsrelaterede aktiviteter, herunder bedømmelse af eksamensopgaver.
 • Noter ifm. bedømmelse af eksamensopgaver skal opbevares sikkert i mindst 1 år eller længere, indtil en eventuel klagesag er afsluttet.

Vejledning af studerende

Du kan bruge denne mailtekst, når studerende skriver til dig fra deres private mailadresser:

"Jeg beder dig gensende din mail til mig fra din AU mail (xxxx@post.au.dk). For at jeg kan identificere dig og sikre, at jeg sender svaret til den rette modtager, skal du bruge din AU mail, når du kommunikerer med Aarhus Universitet."

"Vi beder dig gensende din mail til os fra din AU mail (xxxx@post.au.dk). For at vi kan identificere dig og sikre, at vi sender svaret til den rette modtager, skal du bruge din AU mail, når du kommunikerer med Aarhus Universitet."