Inspirationsdag

Danmarks mange frivillige foreninger for børn, unge og yngre voksne er en hjørnesten i det danske demokrati og en vigtig kilde til social sammenhængskraft. Men foreningerne er under pres. Aarhus Universitet vil styrke den offentlige bevidsthed om foreningernes store betydning for samfundet og indbyder alle med interesse i frivillighed og frivillige foreninger til en inspirationsdag torsdag d. 22. maj 2014 i forbindelse med MatchPoints Seminar. Dagen arrangeres i et unikt samarbejde mellem universitetet og en række store paraplyorganisationer.

Når du møder op i den lokale badmintonklub, er der langt mere på spil end fjerbolde, pokaler og pomfritter i hallens cafeteria. De frivillige sportsklubber – og de mange andre frivillige foreninger – spiller en vigtig rolle for den høje grad af social tillid, vi har i Danmark. Det siger lektor Michael Böss, leder af Match Points konferencen 2014. Under overskriften ”Tillid” sætter konferencen fokus på Danmarks mange frivillige foreninger for børn, unge og voksne med en inspirationsdag for blandt andet deres ledere torsdag d. 22. maj 2014. Arrangementet er åbent for alle interesserede.

”Det karakteristiske ved frivillige foreninger for børn, unge og voksne som for eksempel spejderkorps, fodboldklubber og folkeoplysningsforbund er, at man her møder mennesker fra mange forskellige sociale miljøer. Disse netværk på tværs af sociale skel afføder et kendskab og en tillid til andre mennesker, som er afgørende for solidariteten i samfundet. Derudover lærer de unge mennesker i foreningerne at tage ansvar. De lærer at blive aktive medborgere i et demokratisk samfund. Foreningerne skal derfor ses som en del af den folkelige oplysning. De frivillige foreninger er så at sige rugekasser for demokratiet og samfundets lim,” siger Michael Böss.

Frivillige foreninger under pres

I dag er de frivillige foreninger under pres. Færre engagerer sig som følge af en stigende individualisering og professionalisering i samfundet. Det faldende engagement i de frivillige foreninger kan ifølge Michael Böss få alvorlige konsekvenser for samfundet.

”Hvor vi tidligere var dele af netværk, som gik på tværs af de sociale klasser, befinder vi os i dag i højere og højere grad i grupper, som ligner os selv.  Der kan godt være tillid inden for den enkelte gruppe, men det er afgørende for et samfund at bygge broer mellem de enkelte grupper. Ellers vil dets sammenhængskraft svækkes,” siger han.

Inspirationsdagen skal ifølge Michael Böss sætte fokus på de frivillige foreningers mange positive virkninger for demokrati, folkeoplysning og sammenhængskraft. Dagen skal bevidstgøre lederne og den danske offentlighed om de værdier, de frivillige foreninger allerede har, og samtidig gøre opmærksom på de trusler, de står over for.

”Lederne skal gå hjem fra inspirationsdagen med en større bevidsthed om den videre betydning af det, de laver. Og så skal vi forsyne dem med nogle gode argumenter, de kan bruge over for deres lokale politikere, som måske ikke altid er interesserede i at kanalisere sparsomme midler over i de frivillige foreninger, fordi deres bidrag er sværere at måle i kroner og ører end såkaldt velfærdsfrivillighed, f.eks. frivillige besøgsvenner for ældre, som jo har den store politiske bevågenhed i disse år.”

Inspirationsdagen arrangeres i samarbejde med Dansk Folkeoplysnings Samråd, Aarhus Kommune, Kulturministeriet, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Folkehøjskolernes Forening, Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), DGI, Frivilligrådet og Folkeuniversitetet i Aarhus - Emdrup - Herning.


Fakta

Inspirationsdag: "Forenings-Danmarks og den folkelige oplysnings betydning for demokrati og social tillid"
Torsdag d. 22. maj 2014 inviterer Aarhus Universitet alle med interesse i frivillige foreninger til inspirationsdag med fokus på de frivillige foreningers og folkeoplysningens betydning for demokrati, trivsel og social tillid. Dagen arrangeres i partnerskab med Dansk Folkeoplysnings Samråd, Aarhus Kommune, Kulturministeriet, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Folkehøjskolernes Forening, Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), DGI, Frivilligrådet og Folkeuniversitetet. Programmet vil bestå af oplæg, interviews og debat med deltagelse af forskere fra alle universiteterne og nøglepersoner fra det politiske Danmark. Dagens hovedtaler vil være Harvard-professoren Robert Putnam, der i 2013-14 er gæsteprofessor på Aarhus Universitet. I forbindelse med inspirationsdagen udgives en debatbog redigeret af Michael Böss med bidrag fra både forskere og ledere fra de frivillige foreninger. Bogen, der vil rumme spritnye forskningsresultater, vil blive uddelt gratis til deltagerne på inspirationsdagen, der arrangeres med støtte fra de involverede partnere samt Kulturministeriet.

Læs mere her: www.au.dk/matchpoints2014

MatchPoints Seminar 2014: Tillid
Formålet med konferencen er at undersøge begrebet ”tillid” ud fra en lang række forskellige akademiske tilgange.

Læs mere om konferencen her: www.matchpoints.au.dk

Inspirationsdagen arrangeres i samarbejde med