Pressemeddelelse 16.5.2000

Pressemeddelelser 1999-2003

">

alt AARHUS UNIVERSITET

Pressemeddelelser


Ny adjungeret professor i audiologi ved Aarhus Universitet

Overlæge, dr.med. Agnete Parving, 57 år, er med virkning fra 1. april 2000 og fem år frem udnævnt til adjungeret professor i audiologi (læren om hørelsen) på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet.

I 1969 tog Agnete Parving medicinsk embedseksamen fra Københavns Universitet. I 1981 fik hun speciallægeautorisation i oto-rhino-laryngologi (øre-, næse- og halssygdomme), og i 1985 forsvarede hun sin doktorafhandling ligeledes ved Københavns Universitet.

Agnete Parving er overlæge ved Audiologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital. Ved Københavns Universitet var Agnete Parving adjungeret professor fra 1994 til 1999, ligesom hun her er ekstern lektor ved Institut for Almen og Anvendt Sprogvidenskab.

Hun har publiceret mange videnskabelige artikler i både danske og udenlandske tidsskrifter først og fremmest om børneaudiologi, som siden midten af 1970'erne har været hendes særlige forskningsområde, men også om effekt af høreapparatbehandling, tinnitus, arvelige hørelidelser og arbejdsmedicin.

Yderligere oplysninger kan fås hos Agnete Parving på tlf. 3531 2717. Hun kan også kontaktes via e-mail adressen APO3@bbh.hosp.dk


På universitetet kan vi tildele titlen "adjungeret professor" til personer på et højt fagligt niveau, som vi ønsker at anerkende med denne titel og samtidig knytte nærmere til os. En adjungeret professor - der ikke får løn - vil typisk afholde forelæsninger og deltage i forskningsprojekter.

Med venlig hilsen
Birgit Stensgaard Jensen
Informationskontoret
AARHUS UNIVERSITET

alt Sidens top alt Aarhus Universitets hjemmeside

Henvendelser om indhold og problemer til webeditor@au.dk