Pressemeddelelse 19.6.2000

Pressemeddelelser 1999-2003

">

alt AARHUS UNIVERSITET

Pressemeddelelser


Ny adjungeret professor i biomedicinsk teknik ved Aarhus Universitet

Ingeniørdocent, dr.med. Hans Nygaard, der er 51 år, er udnævnt til adjungeret professor i biomedicinsk teknik i perioden 1. april 2000 - 31. marts 2005.

I anledning af udnævnelsen holdes der en tiltrædelsesforelæsning med titlen "Biomedicinske teknikker anvendt ved evaluering af kunstige hjerteklapper". Forelæsningen finder sted fredag den 23. juni 2000 kl. 14.00 i Auditorium B på Skejby Sygehus (indgang 4).

Hans Nygaard dimitterede i 1974 som svagstrømsingeniør fra Ingeniørhøjskolen Århus Teknikum. Fra 1974 - 78 var han ansat som udviklingsingeniør ved A/S Brüel og Kjær, hvor han bl.a. beskæftigede sig med udvikling af diagnostisk ultralydsudstyr. I perioden 1988 - 92 var han ansat som lektor ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Teknikum, hvor han underviste i elektronik og tilrettelagde undervisningen og projekter i medicoelektronik. Siden 1992 har han virket som ingeniørdocent i medicoteknik samme sted.

I 1982 blev han tilknyttet Århus Kommunehospitals Hjerte-lunge-karkirurgiske afdeling samt Institut for Eksperimentel Klinisk Forskning ved Aarhus Universitet. I 1988 fik han ansvaret for den medicotekniske del af forskningen ved Hjerte-lunge-karkirurgisk afd. T, Skejby Sygehus, hvor han især har beskæftiget sig med forskning i hjertekarsystemets blodtilstrømningsforhold.

I 1994 forsvarede Hans Nygaard sin medicinske doktorafhandling ved Aarhus Universitet og har siden 1998 været studieleder for kandidatuddannelsen i biomedicinsk teknik samme sted. Han var ildsjælen bag oprettelsen af denne kandidatuddannelse, som Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet gennemfører i samarbejde med Ingeniørhøjskolen, Skejby Sygehus og Den Danske Perfusionist Skole.

Yderligere oplysninger kan fås hos Hans Nygaard på tlf. 8949 5489.

På universitetet kan vi tildele titlen "adjungeret professor" til personer på et højt fagligt niveau, som vi ønsker at anerkende med denne titel og samtidig knytte nærmere til os. En adjungeret professor - der ikke får løn - vil typisk afholde forelæsninger og deltage i forskningsprojekter.

Med venlig hilsen
Annette Larsen
Informationskontoret
AARHUS UNIVERSITET

alt Sidens top alt Aarhus Universitets hjemmeside

Henvendelser om indhold og problemer til webeditor@au.dk