Pressemeddelelse 21.12.99

Pressemeddelelser 1999-2003

">

alt AARHUS UNIVERSITET

Pressemeddelelser


Ny adjungeret professor i odontologi ved Aarhus Universitet

Dr.odont. Ole Fejerskov, der er 56 år, er udnævnt til adjungeret professor i odontologi. Ole Fejerskov blev tandlæge i 1967, lic.odont. i 1970 og dr.odont. i 1973.

Fra 1973 til 1993 var Ole Fejerskov tilknyttet Tandlægeskolen i Århus, dels som professor, dels i en lang årrække som rektor for skolen. I 1993 blev han rektor for Forskerakademiet i Århus, og nu er han direktør i Danmarks Grundforskningsfond. Ole Fejerskov har været gæstelærer på universiteter i bl.a. England, Japan, Frankrig og Australien, ligesom han har siddet i forskningsråd og mange danske og internationale organisationer vedrørende odontologisk forskning.

Ole Fejerskov forsker især i caries, som er en af de store tandsygdomme. I samarbejde med kolleger i ind- og udland har han i en årrække undersøgt, hvordan fluor påvirker tænder, mens de dannes og bryder frem i mundhulen. I mere end 15 år har Ole Fejerskov sammen med en international forskergruppe undersøgt tandsygdommes udvikling i Østafrika, Thailand og i kinesiske by- og landbefolkninger for at finde ud af, hvorfor ca. 20% af en befolkning udvikler særlig svær grad af caries og parodontose. Studierne omfatter foruden kliniske undersøgelser, mikrobiologi, immunologi og elektronmikroskopi. Disse undersøgelser tager ultimativt sigte på at udvikle mere effektive forebyggelses- og behandlingsprogrammer.

Yderligere oplysninger kan fås hos Ole Fejerskov på tlf. 3920 2700.


På universitetet kan vi tildele titlen "adjungeret professor" til personer på et højt fagligt niveau, som vi ønsker at anerkende med denne titel og samtidig knytte nærmere til os. En adjungeret professor - der ikke får løn - vil typisk afholde forelæsninger og deltage i forskningsprojekter.

Med venlig hilsen
Birgit Stensgaard Jensen
Informationskontoret
AARHUS UNIVERSITET

alt Sidens top alt Aarhus Universitets hjemmeside

Henvendelser om indhold og problemer til webeditor@au.dk