?UNIVERSITETSHISTORISK UDVALG VED AARHUS UNIVERSITET FYLDER 15 ÅR

Pressemeddelelser 1999-2003

Den 26. marts 2002 har Universitetshistorisk Udvalg ved Aarhus Universitet eksisteret i 15 år. Aarhus Universitet har eksisteret siden 1928, og udvalget skal indsamle, registrere og formidle universitetets historie.

Udvalget består af tre universitetslærere og en repræsentant for Statsbiblioteket. Det daglige arbejde udføres af cand.mag. Palle Lykke, der har været sekretær for udvalget gennem en årrække.

Arkiver og jubilæer

- Udvalget blev nedsat i 1987 for at tage vare på nogle opgaver i forbindelse med universitetets arkiv, fortæller Palle Lykke. Men lige så vigtigt var det at få opbygget en samling af forskelligt materiale, der på længere sigt kunne fortælle fremtidige generationer om alle sider af universitetets historie.

- På kort sigt stod man dengang over for universitetets 60-årsjubilæum i 1988, som også skulle markeres. Den daværende medarbejder interviewede et antal tidligere studerende og medarbejdere, som fortalte om deres studietid og arbejdsliv på universitetet. Udvalget noterede sig ved samme lejlighed, i hvilke offentlige samlinger der fandtes relevante fotos. Det førte til, at 60-årsjubilæet kunne fejres med en fotoudstilling og en bog om studenterlivet i 50'erne.

I 1998 havde Aarhus Universitet 70-årsjubilæum, og udvalget intensiverede sin indsamling, som var grundlaget for en større universitetshistorisk udstilling på Steno Museet i efteråret 1998. Her kunne publikum betragte bl.a. murskeen, som Chr. X anvendte, da han i 1932 lagde grundstenen til den første universitetsbygning. Her var også den første Århus-kandidats studenterhue, studenter-notater fra timer i slavisk i 1930'erne, studerendes regnskabsbøger fra 1940'erne, kvitteringer for husleje i kollegierne og professorrettede skriveøvelser fra 1940'erne osv. osv. foruden et væld af fotografier fra alle sider af universitetets liv.

Flere fotografier

Antallet af fotografier nærmer sig i dag 4.500, samlingen af mundtlige erindringer omfatter ca. 80 personer, og der er arkivalier fra ca. 40 personer og mere end et dusin foreninger.

- Med udgangspunkt i udvalgets arbejde er der udgivet en halv snes bøger og en lang række artikler og kronikker samt en video om universitetets historie, forklarer Palle Lykke. Lige nu forbereder vi publikationer i anledning af universitetets 75-årsjubilæum næste år.

- Jeg vil gerne opfordre alle, der ligger inde med relevant materiale, til at henvende sig til mig på tlf. 8620 5183 eller skrive til Universitetshistorisk Udvalg, Forskerparken, Gustav Wieds Vej 10, 8000 Århus C, eller til e-post pl@adm.au.dk. Jeg er meget interesseret både i fotografier og andet med tilknytning til studenterliv, undervisning og forskning ved universitetet siden 1928.

Nærmere oplysninger

Supplerende oplysninger kan fås hos udvalgets sekretær, cand.mag. Palle Lykke på tlf. 8620 5183 eller e-post pl@adm.au.dk.

Billeder

1. Professor Peter Skautrup sammen med ni stud.mag.er på studietur anno 1940 for at fastlægge jyske dialektgrænser. Fra venstre ses Kristian Ringgaard, Niels Åge Nielsen, Svend Schmidt-Nielsen, Erik Dreyer Jørgensen, Grete Bondesen, Peter Skautrup, Inge Wohlert, Ida Thiele, E. Fomsgaard og Arne Bjerregaard Jensen. Fotograf uoplyst.

2. Stud.jur. Karen Margrethe Fichs regnskabsbog ; opslaget viser de første fem dage af september 1942.