BIRGIT LØGSTRUP NY ADJUNGERET PROFESSOR I HISTORIE

Pressemeddelelser 1999-2003

Dr.phil. Birgit Løgstrup, 61 år, er pr. 1. september 2002 udnævnt til adjungeret professor i historie ved Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet. Udnævnelsen gælder for en femårig periode.

I 1971 blev Birgit Løgstrup cand.mag. i historie og kristendomskundskab fra Københavns Universitet, og i 1983 blev hun dr.phil. samme sted på en afhandling med titlen Jorddrot og offentlig administrator. Efter sin uddannelse blev hun i 1971 ansat ved Rigsarkivet, hvor hun var i 10 år, til hun kom til Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg. I 1993 kom hun tilbage til Rigsarkivet, denne gang som leder af Publikumsafdelingen, som under hendes energiske ledelse fik en markant profil.

En stor del af Birgit Løgstrups forskning har koncentreret sig om administrationshistorie og landbohistorie. I anledning af 200-års jubilæet for stavnsbåndets ophævelse 1788 skrev hun i 1987 bogen Bundet til jorden , hvori hun meget levende beskriver, hvorledes tilværelsen formede sig for de stavnsbundne karle og drenge. Birgit Løgstrup har dog også beskæftiget sig med andre historiske emner, bl.a. har hun skrevet en bog om Københavns Universitets historie.

Birgit Løgstrup har været medlem af mange råd og udvalg, bl.a. Statens Humanistiske Forskningsråd, Forskningspolitisk råd, Danmarks Grundforskningsfond og formand for nordisk Samarbetsnämn for Humaniora og for Dansk Historisk Fællesråd. Hun er en flittig brugt foredragsholder, som på en levende og engageret måde øser ud af sin historiske viden, ligesom hun har skrevet i og redigeret flere historiske tidsskrifter.

Birgit Løgstrup holder tiltrædelsesforelæsning torsdag den 28. november kl. 13.15 i universitetets aula, bygning 412, Nordre Ringgade, Århus. Hun holder forelæsningen sammen med Thomas Bloch Ravn, direktør for Den Gamle By i Århus, som er udnævnt til adjungeret lektor ved universitetet. Det fælles tema for deres forelæsninger er "Aspekter af land og by i det lange 18. århundrede, perioden hvor Danmark skifter ham fra et middelalderligt samfund til et markedsøkonomisk samfund".

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Birgit Løgstrup på tlf. 9831 4010 eller via e-post på adressen postbl@hotmail.com

Bilag: foto af Birgit Løgstrup


På universitetet kan vi tildele titlen "adjungeret professor" til personer på et højt fagligt niveau, som vi ønsker at anerkende med denne titel og samtidig knytte nærmere til os. En adjungeret professor - der ikke får løn - vil typisk afholde forelæsninger og deltage i forskningsprojekter.


26. november 2002

Birgit Stensgaard Jensen
bsj@adm.au.dk
Informationskontoret