Aarhus Universitet får en fjerdedel af alle EliteForsk-priser

Pressemeddelelser 2007

På konferencen EliteForsk uddelte videnskabsminister Helge Sander torsdag den 25. januar en lang række priser inden for tre forskellige kategorier. Heraf gik cirka en fjerdedel til forskere og ph.d.-studerende fra Aarhus Universitet.

2 af 5 EliteForsk-priser til Aarhus Universitet

EliteForsk-priserne er på 1 million kr. og tildeles fremragende yngre forskere (under 45 år), der er i international særklasse, og som på ekstraordinær vis bidrager til at styrke dansk forskning. Af de fem priser går to til unge forskere ved Aarhus Universitet, nemlig professor, dr.med. Søren Nielsen og professor, ph.d. Klaus Mølmer.

9 af 45 EliteForsk-rejsestipendier

EliteForsk-rejsestipendierne er på 250.000 kr. og gives til lovende og talentfulde ph.d.-studerende, som dermed kan finansiere studieophold ved internationalt anerkendte eliteforskermiljøer.

Aarhus Universitet har fået 9 af de 45 EliteForsk-rejsestipendier.

7 af 24 Ung Eliteforskerpriser

Det Frie Forskningsråd har nomineret 24 modtagere af ”Ung Eliteforskerpris”. Prisen gives til meget talentfulde unge forskere (under 35 år), der søger et af de faglige forskningsråd under Det Frie Forskningsråd. For at komme i betragtning skulle man søge de faglige forskningsråds ordinære efterårsuddeling i 2006.

Oven i den ordinære bevilling får prismodtagerne ekstra 200.000 kr. til forskningsformål, som de selv må bestemme over. Rammen for ansøgningerne ligger mellem 1,1 og 3,1 mio. kr. Der har været et nedre loft på 1 mio. kr.

Aarhus Universitet har fået 7 af de 24 Ung Eliteforskerpriser.

Mere information

Se:

1. Foto af prismodtagere fra Aarhus Universitet og rektor Lauritz B. Holm-Nielsen til EliteForsk-konferencen på Ny Carlsberg Glyptotek den 25. januar 2006
2. Pressemeddelelse om EliteForsk-priser til Aarhus Universitet
3. Pressefoto af Søren Nielsen
4. Pressefoto af Klaus Mølmer
5. Pressemeddelelse om EliteForsk-rejsestipendier til Aarhus Universitet, inkl. fotos
6. Kontaktoplysninger på modtagerne af EliteForsk-rejsestipendier
7. Pressemeddelelse om Ung Eliteforskerpriser til Aarhus Universitet
8. Kontaktoplysninger på modtagerne af Ung Eliteforskerpriser

Se endvidere Videnskabsministeriets meddelelser på EliteForsk-siden og VTU's hjemmeside


26. januar 2007

Ingeborg Christensen
ic@adm.au.dk
Informationskontoret