Bøger om Grønlands natur fra Aarhus Universitet til den grønlandske gymnasiale undervisning

Pressemeddelelser 2010

For at styrke de gymnasiale uddannelser og øge interessen blandt gymnasie- og HTX elever for videnskabelige studier har Aarhus Universitet og Aarhus Universitetsforlag de seneste år med fondsmidler været i stand til at uddele spændende og relevante forskningsformidlende bøger til landets gymnasieelever for herved at formidle den nyeste forskning inden for en række især naturvidenskabelige områder. Hidtil har emner som relativitetsteori, DNA-forsknng, astronomi og nanoteknologi været emner.

Med udgivelsen af Naturen og klimaændringer i Grønland har Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet ønsket at bidrage til denne formidling. Med økonomisk støtte fra Aage V. Jensens Fonde sender DMU 200 eksemplarer af bogen til de grønlandske gymnasier og HTX uddannelsen for hermed at bidrage til den naturvidenskabelige undervisning i Grønland af en grønlandsk problematik, der har et globalt perspektiv, og som samtidig giver indsigt i helt aktuelle forskningsresultater fra Grønland og dermed formidler forskningsresultater af direkte relevans for grønlandske unge.

Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland er redigeret af Mads C. Forchhammer, Hans Meltofte og Morten Rasch. 22 danske forskere beretter her om mere end 14 års minutiøs overvågning af det højarktiske økosystem i Nordøstgrønland. Med Forskningsstation Zackenberg som faglig og social ramme har forskerne siden 1995 målrettet arbejdet på tværs af videnskabelige fagområder for at kortlægge miljøet i en ca. 30 km2 stor dal og forstå klimaets betydning for det samlede økosystem.

Historien om naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland begynder med historien om etableringen af Forskningsstation Zackenberg og driften af stationen. Herefter følger en række artikler, hvor observationerne bliver fremlagt og forklaret. Hvad sker der med jordmiljøet - med permafrost og kulstofomsætning? Hvad spirer i plantedækket og lever i søerne? Og hvordan reagerer trækfugle, rovdyr og byttedyr, når fødekæderne ændrer sig? Dagbogsoptegnelser om forskernes liv og oplevelser fungerer som pauser imellem artiklerne, og bogen afsluttes med et samlet bud på, hvordan fremtidens Arktis kunne komme til at se ud, hvis den globale opvarmning fortsætter. Bogen skildrer således et benhårdt og iskoldt miljø, hvor dyr og planter gennem årtusinder har tilpasset sig ekstreme forhold, men også et sårbart miljø, der i de seneste årtier har undergået store forandringer, idet temperaturen er steget markant, og havisen er skrumpet betragteligt.

Bogen har forord af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik, der selv har rejst i Nordøstgrønland.

Det er vort håb, skriver DMUs direktør Henrik Sandbech, at bogen vil bidrage positivt til undervisningen i Grønland og skabe en forøget interesse for de centrale forhold, bogen behandler, og for forskningen i disse forhold.

Bogen indledes med et forord af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik.