Forskningsprojekt måske udsat for bedrageri

Pressemeddelelser 2010

Flere medier omtaler i dag en sag om mulig dokumentfalsk i forbindelse med et forskningsprojekt, som involverer både Aarhus Universitet, Odense Universitetshospital, Forsknings- og Innovationsstyrelsen, og den amerikanske sundhedsmyndighed, Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Sagen blev i maj 2009 overdraget til Østjyllands Politi, og af hensyn til efterforskningen er det politiet, som udtaler sig om det faktuelle, ligesom Østjyllands Politi afgør, hvornår der kan offentliggøres yderligere detaljer i sagen.

Den rejste sag har relation til en international undersøgelse af gravide kvinders livsstil og dennes indflydelse på barnets hjernefunktion. Det er endnu ukendt, hvem der står bag den eventuelle dokumentfalsk, og der er på nuværende tidspunkt ikke rejst nogen sigtelse. Undersøgelsen har indtil nu præsteret flotte forskningsresultater, og det internationale samarbejde er fortsat aktivt.

Yderligere oplysninger

Østjyllands Politi, tlf: 8731 1448

Pressechef for rektoratet på Aarhus Universitet, Anders Correll, tlf: 2899 2235