Aarhus Universitet populær blandt kandidatstuderende

Pressemeddelelser 2010

Studerende vælger i stigende grad Aarhus Universitet, når de skal tage en kandidatuddannelse. Netop offentliggjorte tal viser desuden, at danske studerende oftere tager på studieophold uden for landets grænser.

Aarhus Universitet optog i 2009 hele 21 procent flere studerende på kandidatuddannelserne, end tilfældet var i 2008. I det forløbne år blev 4.537 studerende indskrevet på en kandidatuddannelse ved Aarhus Universitet, hvilket gør Aarhus Universitet til det danske universitet, der optog flest kandidatstuderende i 2009.

Det viser Danske Universiteters nøgletal, som blev offentliggjort i dag. Rektor for Aarhus Universitet, Lauritz B. Holm-Nielsen, er naturligvis tilfreds med den positive udvikling:

”Jeg noterer mig, at Aarhus Universitet – samtidig med, at universitetet i det forgangne år faktisk havde rekordstort optag på bachelor-uddannelserne - har et fagligt stærkt studiemiljø, der bliver mere og mere attraktivt for studerende på sidste del af deres uddannelse”, udtaler Lauritz B. Holm-Nielsen.

”Samtidig er jeg meget tilfreds med, at kandidatstuderende, master og ph.d.-studerende nu udgør betydeligt over halvdelen af alle indskrevne på Aarhus Universitet. Aarhus Universitet hører dermed til blandt de få universiteter i Europa, hvor de graduate uddannelser har hovedvægten”.

Danske studerende oftere til udlandet

Også Aarhus Universitets strategi for internationalisering har givet gode resultater. Således valgte 966 århusianske studerende i 2009 at tage en del af deres uddannelse i udlandet, hvilket er en stigning på hele 17 procent i forhold til 2008. Og det er åbenbart en generel tendens for danske studerende. Hos Københavns Universitet oplevede man i det forgangne år, at 33 procent flere studerende valgte at tage på et udlandsophold; set i forhold til tallene for 2008.

 

”Det ser ud til, at de danske studerendes rejselyst er vokset, og at vi som universiteter er blevet endnu bedre til at hjælpe dem til udlandet. Vi ser det som et meget positivt tegn, og det er gavnligt for samfundet som helhed, at de studerende i højere grad får netværk og erfaringer i udlandet”, siger Lauritz B. Holm-Nielsen.

Se alle nøgletal for Aarhus Universitet (pdf)

Yderligere oplysninger:

Rektor, Aarhus Universitet, Lauritz B. Holm-Nielsen: 8942 1141

Yderligere oplysninger om ovenstående nøgletal:

Studiechef, Aarhus Universitet, Eva Teilman: 8942 1055

Øvrige oplysninger om hovedområderne:

DPU, Aarhus Universitet: Prodekan, Søren Kruse: 8888 9141

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet: Chefkonsulent, Gert Ejas Jørgensen: 8942 9904

Det Naturvidenskabelige Fakultet: Studieleder, Sven Skyum: 8942 5775

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet: Dekan, Svend Hylleberg: 8942 1592

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: Dekan, Søren Mogensen: 8942 1765

Det Teologiske Fakultet: Kommunikationsmedarbejder, Ulrik Vosgerau: 8942 6729

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet: Prodekan for uddannelse, Peder Østergaard: 8948 6644

Humanistisk Fakultet: Prodekan for uddannelser, Arne Kjær, 8942 6980

Se også pressemeddelelse fra Det Humanistiske Fakultet.

Se desuden Danske Universiteters hjemmeside for yderligere oplysninger om undersøgelsen