Nekrolog over bestyrelsesmedlem Erik Højsholt

Pressemeddelelser 2010

Onsdag den 19. maj modtog Aarhus Universitet den sørgelige meddelelse om bestyrelsesmedlem Erik Højsholts alt for tidlige død. Han døde efter pludseligt opstået sygdom. 

Erik Højsholt trådte ind i Aarhus Universitets bestyrelse, da Handelshøjskolen og Aarhus Universitet fusionerede i 2007. Han havde frem til fusionen været formand for Handelshøjskolens bestyrelse i fire år. 

Erik Højsholt var uddannet på Handelshøjskolen i Århus og har gennem årene spillet en meget central rolle i Handelshøjskolens og senere Aarhus Universitets udvikling. Hans visioner og engagement havde stor indflydelse på bestyrelsens arbejde – ikke mindst i forbindelse med de krævende fusionsforhandlinger i 2007, hvor han var en stærkt medvirkende kraft til, at det lykkedes at forene de to store forsknings- og uddannelsesinstitutioner i Århus.

Jeg har kendt Erik Højsholt, længe før vore veje igen mødtes i universitetsverdenen, og jeg har altid værdsat hans professionelle dygtighed, personlige integritet og menneskelighed. På vegne af Aarhus Universitet sender jeg de varmeste tanker til Erik Højsholts kone og børn.

Jens Bigum