Fremtidens medicin skal udvikles i to nye Spinout-virksomheder fra Aarhus Universitet

Pressemeddelelser 2010

Novo A/S støtter to nye virksomheder, der udspringer af grundforskningsmiljøer på Aarhus Universitet. Nobelprisvinderen Jens Chr. Skous banebrydende opdagelse af den livsvigtige natrium-kalium-pumpe, er det grundvidenskabelige pionerarbejde, der nu fører til det ene af de to kommercielle samarbejder.

Nanoference ApS og Pcovery ApS er navnene på de to nye spinout-virksomheder, der skal være med til at udvikle fremtidens specialiserede medicin. Nanoference ApS, der udspringer af iNANO-centeret på Aarhus Universitet, har udviklet en teknologi, der bruger nanopartikler til at levere såkaldte siRNA-molekyler direkte til det ønskede sted i kroppen. Pcovery ApS, der udspringer af grundforskningscenteret PUMPKIN fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet, udnytter viden om såkaldte ionpumper til ligeledes at designe mere effektive lægemidler. Det var netop opdagelsen af denne grundlæggende pumpefunktion midt i 1950’erne, som i 1997 udløste nobelprisen i kemi til Århus-forskeren Jens Chr. Skou.

Novo A/S ser så store kommercielle muligheder i begge firmaer, at ventureselskabet, der også ejer Novo Nordisk A/S, har investeret et beløb i Nanoference og støttet Pcovery gennem et pre-seed grant, en bevilling fra Novo Nordisk Fonden, der gives for at realisere det kommercielle potentiale i lovende forskning.

”Pcovery kombinerer fremragende forskning med en entusiastisk entreprenørånd, og vi ser en stor mulighed for, at virksomheden kan udvikle et effektivt lægemiddel mod svampeinfektioner”, siger investment director hos Novo Seeds Stephan Christgau.

Pcovery har modtaget 1,65 mio kroner gennem et Pre-seed grant, en bevilling fra Novo Nordisk Fonden, der administreres af Novo Seeds. Resultaterne af udviklingsarbejdet i Pcovery er så lovende, at Novo Seeds arbejder på at lave en større seed investering i selskabet, når pre-seed bevillingen er brugt.

Novo A/S har også netop foretaget en seed investering i den anden spinout virksomhed, Nanoference.
Nanoference’ teknologi har et stort potentiale inden for siRNA lægemiddel området. De såkaldte siRNA lægemidler har netop været meget svære at udvikle fordi de er ustabile i kroppen. Det problem kan Nanoference’s teknologi potentielt løse.

”Vi er glade for at investere i Nanoference, der bygger på solid viden fra iNANO centret ved Aarhus Universitet og en gennemarbejdet patentportefølje. Den nye investering gør selskabet i stand til at udvikle deres teknologi inden for flere sygdomsområder,” siger principal Bobby Soni fra Novo A/S.

Flemming K. Fink, der er direktør for Technology Transfer & Entrepreneurship på Aarhus Universitet glæder sig over investoropbakningen til de to nye spinout-virksomheder.

”Nanoference og Pcovery er gode eksempler på succesfuld teknologioverførsel fra Aarhus Universitet. Vi har via teknologimodningspuljer fra Videnskabsministeriet i samarbejde med Københavns Universitet samt ikke mindst en masse hårdt arbejde fra forskerne bevist, at resultater fra universitetets grundforskning er vigtige og kan gøres interessante for store investorer og dermed i sidste ende bringes i anvendelse i dansk industri,” siger Flemming K. Fink.

For flere oplysninger, kontakt venligst:
Pcovery: Direktør Morten Buch-Pedersen, Mobil 40 45 23 30.
Nanoference: Direktør Kenneth Howard, Mobil 51 2725 73.
Novo A/S: Investment Director Stephan Christgau, Mobil 30 79 45 52 eller Principal Bobby Soni, Mobil 30 67 47 74.
Aarhus Universitet: Centerdirektør Flemming K. Fink, Mobil 51 49 10 09.

Om Pcovery ApS
Pcovery udvikler nye lægemidler til behandling af sygdomme relateret til specifikke membranprotein drug targets. I udviklingsprocessen drager Pcovery fordel af patenterede værktøjer til strukturel bestemmelse af target proteinerne. Firmaets primære fokus ligger på udvikling af nye, sikre og bredspektrede lægemidler til behandling af invasive svampeinfektioner.

Om Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden er en erhvervsdrivende fond og en selvejende institution. Fonden har to hovedformål: at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaber i Novo Gruppen, samt at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale aktiviteter med det sigte at forbedre menneskers helbred og velfærd. Den største del af denne støtte går til sundhedsvidenskabelige formål, hvor projektstøtte og enkeltbevillinger tildeles af videnskabelige komiteer efter opslag og ansøgning. Som en del af Fondens strategi støtter den også større forskningsinitiativer af højeste internationale klasse, herunder etablering af nye forskningscentre med potentiale til at blive førende internationalt.

Om Novo A/S
Novo A/S er holdingselskab i Novo Gruppen og blev etableret forud for spaltningen af Novo Nordisk i 2000. Novo A/S er et unoteret dansk aktieselskab, der er 100% ejet af Novo Nordisk Fonden. Ud over at være majoritetsaktionær i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S formidler Novo A/S seed-kapital og venturekapital til virksomheder inden for life science og bioteknologi, samt forvalter en bred portefølje af finansielle aktiver. Yderligere information kan findes på www.novo.dk

Om Novo Seeds
Novo Seeds er et program til fremme af biovidenskab og er lanceret af Novo Nordisk Fonden og Novo A/S. Novo Seeds har to underprogrammer, som yder økonomisk støtte til henholdsvis pre-seed projekter og seed-virksomheder. Begge sigter mod at opdage og udvikle uudnyttede forretningsmuligheder i videnskabelige projekter og tidlig anvendt forskning inden for biovidenskab på universiteter, hospitaler og biotekvirksomheder i Skandinavien.

 


25. maj 2010