Dr. Dariush Shayegan modtager Global Dialogue Prize 2009

Pressemeddelelser 2010

Den iranske filosof, Dr. Dariush Shayegan, modtog i dag som den første i verden den nyindstiftede humanistiske og internationale ”Global Dialogue Prize”.

Global Dialogue Prize er muliggjort gennem en donation fra Poul Due Jensens Fond og er på 500.000 kr.
Den århusianske pris uddeles til personer, der har udmærket sig inden for humanistisk forskning i og formidling af interkulturel dialog, som kan fremme fredelig sameksistens. Nomineringen og udpegningen af kandidater til prisen er foretaget af en gruppe internationalt anerkendte forskere. Bag prisen står Grundfos, Århus Kommune, Region Midtjylland, VisitÅrhus og Aarhus Universitet.

Dariush Shayegan modtager prisen for sit omfattende akademiske virke, der er bredt respekteret og oversat til flere sprog. Allerede i 1977 afholdt han en konference om multikulturelle samfund, og hans begreb om civilisationsdialog har siden fået mange tilhængere i den akademiske verden.

Dariush Shayegan er én af Irans mest prominente kulturteoretikere og forfattere. Hans arbejde, som er oversat til engelsk, arabisk, spansk, tyrkisk, tysk og italiensk, har modtaget ros fra videnskabsfolk over hele verden. Han skriver med en unik videnskabelig bredde om den kulturelle historie i de muslimske lande, Indien, Europa, Kina, Japan og Latinamerika. Han er specielt kendt blandt tænkere for sine analyser af den kulturelle situation i de nutidige muslimske samfund.

“I am thrilled and honoured to accept the Global Dialogue Prize. What we were looking for in the nineteen seventies as a way out from our cultural dilemmas has now, by virtue of globalization and the electronic revolution, taken on new forms ¬- there are new possibilities and new challenges. I see this award as a sign that our search goes on even today, and that both the East and the West are involved in our quest for solutions,” udtalte Dariush Shayegan i forbindelse med prisoverrækkelsen.

”Aarhus Universitet har skrevet under på, at man vil tage vare på de europæiske nationers menneskelighed, heri ligger, at det skal have blik for alle nationers menneskelighed, og universitetet fungerer kun efter sin hensigt, hvis det, uden hensyn til geografiske og politiske grænser, insisterer på, at faglig og videnskabelig udveksling må have første prioritet.’ Jeg ser Global Dialogue Prize som værende i klar overensstemmelse med denne målsætning. Derfor støtter Aarhus Universitet op om denne pris, og jeg ønsker Dariush Shayegan tillykke med prisen”, siger rektor Lauritz B. Holm-Nielsen.

”Grundfos-fonden har valgt at være sponsor for prisen, fordi vi tror på dialog frem for konflikt. Der skal og vil altid være forskellige livsanskuelser i verden, men det betyder ikke, at vi ikke skal tale sammen. Dialog er vejen til fælles forståelse, til øget samhandel og bedre velstand. Og måske kan vi præge hinanden i en bestemt retning hen ad vejen med vores værdier, hvis vi gør os umage. Vi skal ville dialogen med hinanden trods politiske, kulturelle og religiøse forskelle. Sådan fungerer det i erhvervslivet, og det må også kunne bruges andre steder, så vi undgår konflikter, der ingen gavner”, siger sponsoren bag prisen, Niels Due Jensen fra Grundfos-fonden.

"Jeg glæder mig over, at vi i år, for første gang, kan uddele Global Dialogue prisen her i Århus”, siger borgmester Nicolai Wammen, Århus Kommune

Læs mere om Dr. Dariush Shayegan

Flere oplysninger om Global Dialogue-arrangementet 2009:

Yderligere oplysninger:

Anders Correll,
Pressechef, Aarhus Universitet
ac@adm.au.dk
Tlf: 2899 2235

 

Thomas Sørensen,
Pressemedarbejder, Aarhus Universitet
ths@adm.au.dk
Tlf: 8942 2479