Aarhus Universitet og VIA University College går sammen om at udvikle ny ingeniøruddannelse i Herning

Pressemeddelelser 2010

1. juli skrev direktør Anne Mette Zachariassen fra TEKO, VIA University College og Erik Ernø-Kjølhede fra Aarhus Universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH) i Herning under på en samarbejdsaftale, der er startskuddet til udviklingen af den fjerde diplomingeniøruddannelse i Herning.


Formålet med samarbejdsaftalen er at styrke uddannelser inden for materialer og processer i mode- og livsstilsbranchen ved at udvikle og udbyde en ny, fælles diplomingeniøruddannelse med fokus på materialer til møbel- og tekstilproduktion. Det er planen, at uddannelsen med arbejdstitlen ”Diplomingeniør i materialeteknologi” kan optage de første studerende til september 2011. Yderligere skal aftalen styrke samarbejdet gennem størst mulig videndeling, fælles projekter og brug af hinandens ressourcer på tværs af institutionerne.

I første omgang bliver der nedsat et samarbejdsudvalg, hvor repræsentanter fra de to institutioner skal have sammensat indholdet af uddannelsen og herefter sikre den daglige drift og videreudvikling af uddannelsen. Både VIA University College og Aarhus Universitet har afdelinger i Herning, og det er her undervisningen kommer til at foregå. Det betyder, at de to uddannelsesinstitutioner gør undervisningen til en fælles opgave, ligesom partnerne også markedsfører den nye uddannelse i fællesskab.
- Med den nye uddannelse skaber vi en ny ingeniøruddannelse, der kombinerer de to institutioners viden om tøj, tekstil og boliginteriør samt merkantile kompetencer, global forståelse og ingeniørvidenskab. Det skaber en ingeniøruddannelse, der får sin helt unikke profil på uddannelsesmarkedet, siger direktør Anne Mette Zachariassen fra TEKO, VIA University College.

Udbygning af eksisterende samarbejde
Samarbejdsaftalen bygger videre på en allerede eksisterende aftale om forskning, udvikling og uddannelse mellem Aarhus Universitet og VIA University College fra oktober 2008. Herudover er såvel AU-HIH og TEKO, VIA University College en del af Uddannelsesnetværk Herning, der blandt andet arbejder for at øge det generelle uddannelsesniveau i Midt- og Vestjylland samt fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft for at understøtte den fremtidige erhvervsudvikling i området.
- Samarbejdsaftalen mellem TEKO, VIA University College og AU-HIH er et godt eksempel på, at der kan samarbejdes på tværs af uddannelsesinstitutioner med det fælles mål at skabe anderledes og attraktive uddannelser i Herning-området, siger AU-HIH’s direktør Erik Ernø-Kjølhede.

Om VIA University College og AU-HIH
TEKO, VIA University College er Skandinaviens største design- og businessskole inden for mode- og livsstilsbranchen og har flere end 1.100 unge mennesker i gang med erhvervs- eller videregående uddannelser inden for områderne tøj og tekstiler, møbler og boliginteriør. AU-HIH er en del af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet og har flere end 2.000 studerende fordelt på fuld- og deltidsstudier inden for ingeniørområdet, erhvervsøkonomi, erhvervskommunikation og ledelse.

Yderligere oplysninger

  • Direktør Anne Mette Zachariassen, TEKO, VIA University College, tlf. 87 55 05 02
  • Direktør Erik Ernø-Kjølhede, AU-HIH, tlf. 96 29 62 04 / 24 86 63 68