Administrationsudgifter på Aarhus Universitet

Pressemeddelelser 2010

Aarhus Universitet står helt uforstående over for de tal, som Forskerforum har offentliggjort på nettet den 7. oktober. Med henvisning til professor Rebecca Boden og professor Sue Wright, skriver Forskerforum, at centraladministrationen på Aarhus Universitet er vokset med 261 pct. i perioden 2005-09. Det har dags dato ikke været muligt at få en forklaring på, hvordan forskerne er kommet frem til denne stigning.

Det er korrekt, at der i omtalte periode har været en stigning i administrationsudgifterne. Men ifølge de tal, som Aarhus Universitet har indberettet til Danske Universiteter, var administrationsudgifterne i 2005 på ca. 4,5 pct. af den samlede omsætning på ca. 2,4 mia. kr., mens den i 2009 var på ca. 6,0 pct. ud af en omsætning på ca. 5,3 mia. kr.

Udgangspunktet for den sammenligning er desuden, at universitetet i 2005 var blandt de universiteter med de laveste administrationsomkostninger. Siden 2007 har Aarhus Universitet gennemført meget store fusioner, der bl.a. betyder, at det, som i dag udgør Aarhus Universitet, er 40 pct. større, end universitetet var i 2005.

Stigningen i administrationsomkostninger skyldes planlagte investeringer i personale- og administrationssystemer (it, personale, økonomi m.m.), således at Aarhus Universitet kan leve op til de øgede krav, der i dag er til en moderne universitetsadministration.

Det er således korrekt, at  Aarhus Universitets centrale administration er vokset fra 2005 til 2009. Det er sket i en periode, hvor universitetet er fusioneret med fem andre institutioner og hvor kravene til administration har været stigende.  Væksten i antallet af medarbejdere i den centrale administration er dog væsentligt mindre end væksten i den samlede omsætning i samme periode.

 

Nedenstående tabel viser udviklingen i fællesadministrationens årsværk og omsætningen på Aarhus Universitet i perioden 2005-2009. Aarhus Universitet har i dag ca. 40.000 studerende og 10.000 medarbejdere.

Aarhus Universitets omsætning og fællesadministrationens årsværk

 

År

2005

2006

2007

2008

2009

Stigning
2005-2009

Stigning i %

Medarbejdere

185,8

192,7

220,4

247,2

290,8

105,1

57%

 

Omsætning* 2.683 2.818 4.627 4.985 5.270 2.587 96,4%
 

*Omsætning i mia. kr. niveau 2009