Afgørende springbræt for fremtidens topforskere på Aarhus Universitet

Pressemeddelelser 2010

12 forskere fra Aarhus Universitet har i dag fået de meget fordelagtige og eftertragtede bevillinger fra Det Frie Forskningsråds nye forskerkarriere-program Sapere Aude.

Forskerkarriere-programmet finansierer forskningsprojekter af ”absolut højeste kvalitet”. Programmets vigtigste formål er at bane en tydelig karrierevej for eliteforskere fra forskningens vækstlag og give dem et springbræt til at søge bevillinger fra internationale råd og fonde.

Sapere Aude betyder ”vov at vide”, og Det Frie Forskningsråd har i denne første uddeling valgt at give bevillinger for 230 millioner kroner til 31 forskere. 87,9 millioner kroner ud af de 230 Sapere Aude-millioner kroner går til de 12 forskere fra Aarhus Universitet. Bevillingerne, der løber over fire år, gives på baggrund af ansøgninger fra forskerne selv til konkrete forskningsprojekter.

De 12 forskere og deres Sapere Aude-bevilling:

 • Det Humanistiske Fakultet
  Professor Rane Willerslev, Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik: 7,1 millioner kroner
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
  Lektor Marianne Simonsen, Institut for Økonomi: 5,5 millioner kroner
  Lektor Anne Skorkjær Binderkrantz, Institut for Statskundskab: 7,0 millioner kroner
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  Lektor Mette Madsen, Institut for Medicinsk Biokemi: 6,1 millioner kroner
 • Danmarks Miljøundersøgelser
  Seniorforsker Jesper Givskov Sørensen, Afdeling for Terrestrisk Økologi: 7,3 millioner kroner
 • Det Naturvidenskabelige Fakultet
  Adjunkt Victoria Birkedal, Interdisciplinary Nanoscience Center: 8,6 millioner kroner
  Postdoc Brigitte Städler, Interdisciplinary Nanoscience Center: 8,2 millioner kroner
  Adjunkt Alexander Zelikin, Kemisk Institut: 8,6 millioner kroner
  Lektor David Lundbek Egholm, Geologisk Institut: 7,2 millioner kroner
  Lektor Simon Kristensen, Institut for Matematiske Fag: 8,4 millioner kroner
  Lektor Anders Møller, Datalogisk Institut: 7,8 mio. kroner
  Lektor Jesper Buus Nielsen, Datalogisk Institut: 5,6 mio. kr. millioner kroner

Læs mere om Sapere Aude

Læs mere om de enkelte forskere og deres Sapere Aude-projekter