Respektfuld udvikling af Universitetsparken

Pressemeddelelser 2010

Aarhus Universitet anerkender ikke den kritik af campusområdets vedligeholdelse og renovering, der er blevet rejst i de lokale medier, men respekterer og værdsætter, at der udvises interesse for universitetets bygninger og parker.

Universitetet har, siden arkitekterne C.F. Møller, Kay Fisker og Povl Stegmanns første bygninger stod færdige i 1931, fastholdt det oprindelige arkitektoniske udtryk.

Det er sket i overensstemmelse med den bevarende lokalplan, der sikrer, at de involverede arkitektfirmaer og ingeniørfirmaer har et fælles arkitektonisk afsæt. Aarhus Universitet har gennem hele forløbet anvendt C.F. Møller A/S tegnestue som rådgiver, og det gælder også den omtalte vinduesudskiftning i det tidligere Pressens Uddannelsescenter i Vennelystparken.

Mads Møller, der er partner i firmaet, udtaler:
”Som alle andre parker skal Universitetsparken plejes. Nænsomt vedligeholdes, sigtelinjer bevares, gamle og syge træer skal udskiftes. Med hensyn til de nye vinduer i Pressens Uddannelsescenter i Vennelystparken, er disse specialdesignet til Aarhus Universitet med en opbygning svarende til de oprindelige stålprofiler i udseende. Hvad angår størrelsen, er karmprofilerne gjort 3 mm bredere fra 45 mm til 48 mm, for at de kan opfylde tidens krav til energirammer og bæredygtighed. De anvendte sålbænke vil ligeledes blive tilpasset det oprindelige udseende.

Det er nødvendigt at vedligeholde og funktionstransformere Aarhus Universitet; både ud fra et kulturelt og et økonomisk synspunkt. Fremtidens universitet betyder nye læreprocessor og nye samarbejdsformer, som kræver de rette omgivelser.”

Aarhus Universitet finder, at den nuværende lokalplan giver gode rammer for at tilpasse og udvikle campusområdet, så vi tilgodeser et stigende antal medarbejdere og studerendes behov, samtidig med at de unikke og bevaringsværdige arkitektoniske træk bevares.

Da Kulturministeriet offentliggjorde sin Kulturkanon i 2006, blev Aarhus Universitets bygninger og park i Århus udvalgt som et af Danmarks 12 arkitektoniske mesterværker. Når universitetet har fået denne fornemme anerkendelse, er det naturligvis også fordi, at der er blevet passet godt på bygninger og park i alle årene siden 1931.

Yderligere oplysninger:

Arkitekt Mads Møller, C.F. Møller A/S tlf.  8730 5363
Arkitekt Tom Danielsen, C.F. Møller A/S tlf.  8730 5371
Pressechef Anders Correll, Aarhus Universitet mobil: 2899 2235