Stor reform af Aarhus Universitet

Pressemeddelelser 2010

Aarhus Universitets bestyrelse har i dag vedtaget principper for en omfattende reform af universitetet. Den nye struktur styrker universitetet og giver langt bedre muligheder for at indfri de faglige ambitioner om at styrke interdisciplinær forskning, fleksible og moderne uddannelser samt videnudveksling med samfundet. Der er tale om en løbende udvikling af universitetet, som forventes fuldt gennemført den 1. januar 2012. 

Aarhus Universitet har i dag taget et afgørende skridt mod en enkel og fleksibel organisation, der modsvarer de udfordringer, universitetet står over for fagligt, ledelsesmæssigt og økonomisk. Der er tale om den største faglige reform i universitetets historie.

Beslutningen betyder bl.a., at de ni nuværende hovedområder primo 2011 samles i fire nye hovedområder:

  • Aarhus Faculty of Arts, Kulturvidenskab
  • Aarhus Faculty of Science and Technology, Naturvidenskab og Teknologi
  • Aarhus Faculty of Health Sciences, Sundhedsvidenskab
  • Aarhus School of Business and Social Sciences, Erhverv og Samfundsvidenskab


For at styrke den strategiske ledelse og samarbejdet på tværs af Aarhus Universitet er det samtidig besluttet, at de fire kommende dekaner indgår i en fælles ledelsesgruppe med rektoratet. Ud over at skulle lede et hovedområde skal dekanerne endvidere stå i spidsen for ét eller flere tværgående strategiske områder.

Derudover er det besluttet, at der årligt afsættes en strategisk pulje på ca. 200 mio. kr. eller ca. tre procent af omsætningen til langsigtede faglige aktiviteter.

Bestyrelsen besluttede også hurtigst muligt at samle Aarhus School of Business and Social Sciences omkring det nordøstlige hjørne af Universitetsparken og i et nyt byggeri på Lille Barnow-grunden. Desuden vil man sikre bygningsmæssige faciliteter på Katrinebjerg for dele af jordbrugsforskningen, samt iværksætte byggeriet af et nyt laboratoriekompleks for sundhedsvidenskab ved Nørrebrogade og til Naturvidenskab og Teknologi centralt i Universitetsparken.

Den nye overordnede organisation er første del af en faglig udviklingsproces, som universitetet tog hul på i begyndelsen af året. De endelige snitflader mellem hovedområderne og etableringen af færre og større underliggende faglige enheder samt ny studienævnsstruktur fastlægges i efteråret på baggrund af et intensivt fagligt analysearbejde.

At Aarhus Universitet nu tager fat på en så omfattende reform skyldes ikke mindst, at det danske universitetslandskab lige nu er under hastig og omfattende forandring, og at de store fusioner i 2006 og 2007 gav Aarhus Universitet en ny mangfoldighed og styrke til at spille en stadig større rolle både nationalt og internationalt. Det store potentiale for tværfaglig synergi, som fusionerne medførte, vil i den nye struktur få langt bedre muligheder for at udvikle sig på forsknings-, uddannelses- og videnudvekslingsområdet.

– Selvom vi i dag står stærkere end nogensinde inden for forskning, uddannelse, talentudvikling og videnudveksling, så ønsker vi at stå styrket i den nationale og internationale konkurrence om forskningsmidler og de bedste studerende og medarbejdere, siger rektor Lauritz B. Holm-Nielsen.
Han understreger, at der er politisk fokus på, at viden er altafgørende for at skabe fortsat udvikling og vækst, og at uddannelsesniveauet i det danske samfund derfor skal styrkes i lighed med den udvikling, der er i andre højt udviklede økonomier.

Vejen til at styrke den faglige dybde og bredde på Aarhus Universitet har været en omfattende og åben faglig udviklingsproces, der har involveret først og fremmest medarbejdere, men også forslag fra studerende og eksterne eksperter. På den baggrund har rektoratet udarbejdet en plan for ændringer af universitetets organisation og ledelse m.v., og den har en enstemmig bestyrelse nu tilsluttet sig.

– Bestyrelsen har fulgt processen tæt gennem hele forløbet og er meget tilfreds med det store arbejde, som ledelsen, men også medarbejderne og de studerende har leveret til den faglige udviklingsproces. Bestyrelsen er optaget af at styrke forsknings- og uddannelsesprofilen og den samlede videnudveksling fra universitetet, og derfor er det også en samlet bestyrelse, der i dag har sagt ja til første del af denne store reform af Aarhus Universitet. Bestyrelsen lægger også vægt på, at universitetet i denne proces sikrer et generationsskifte i topledelsen, siger formand for bestyrelsen, Jens Bigum.

 

Tidsplan for den faglige udviklingsproces på Aarhus Universitet

De fire nye dekanstillinger er nu sendt i opslag med ansøgningsfrist ultimo august og forventes besat snarest muligt efter den 1. november. De nye hovedområder etableres den 1. januar 2011, mens de underliggende faglige enheder forventes fastlagt i begyndelsen af 2011. Den nye struktur er gennemført den 1. januar 2012.

 


Yderligere oplysninger:

Bestyrelsesformand Jens Bigum, mobil: 2014 4155

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, mobil: 2338 2126

Pressechef Anders Correll, mobil: 2899 2235

 


Yderligere information:

Interviews, videoklip mm. vil løbende blive lagt på nettet på adressen medarbejdere.au.dk

Baggrundsinformationer om den faglige udviklingsproces kan hentes via http://au.dk/fu