AU-forskere skal koordinere videnoverførsel til ulandene

Pressemeddelelser 2010

På opfordring af Udenrigsministeriet, ved udviklingsminister Søren Pind, har Danske Universiteter (DU) reorganiseret sit ulandsinitiativ Building Stronger Universities in Developing Countries. Dermed er det i tråd med Danidas prioriteringer. De syv fokusområder, som man tidligere arbejdede ud fra, er nu blevet samlet i fire temaer. To af grupperne for temaerne får en formand fra Aarhus Universitet.

De 4 styregrupper                      Formandskab

  1. Miljø & klima                        Aarhus Universitet
  2. Vækst & beskæftigelse          Syddansk Universitet
  3. Skrøbelighed m.v.                Aarhus Universitet
  4. Sundhed                              Københavns Universitet

Formand for temaet ”Miljø og klima” bliver professor Erik Jeppesen fra Afdeling for Ferskvandsøkologi, DMU. Temaet ”Skrøbelighed m.v.” får lektor Jens Seeberg, Afdeling for Antropologi og Etnografi, Det Humanistiske Fakultet, som formand.

Universiteterne skal indstille medlemmer til temaernes styregrupper inden den 16. august. Medlemmerne skal have centrale kompetencer inden for de respektive temaers faglige felt. Der er tale om en større satsning i 2010 og 2011. Danske Universiteter forventer, at Udenrigsministeriet melder beløbsstørrelse ud i løbet af sommeren.

Læs mere om Building Stronger Universities in Developing Countries