Bredere søgning og nye uddannelser fører til større optag

Pressemeddelelser 2010

Aarhus Universitet har pr. 30. juli tilbudt studiepladser til 6.300 ansøgere, hvilket er omtrent 800 flere end i rekordåret 2009 – svarende til en fremgang på 13 procent. Knap to tredjedele er kommet ind på den uddannelse, de har som højeste ønske.

Fremgangen i antallet af tilbudte studiepladser skyldes især, at der har været større faglig spredning i ansøgningerne. Der er markant fremgang på alle hovedområder med undtagelse af Det Teologiske og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, der ligger på samme niveau som sidste år.

Samtidig tegner to nye uddannelser sig for en del af stigningen. Bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og en ny uddannelse i Folkesundhedsvidenskab på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet udbyder til sammen godt 250 studiepladser.

Den højeste adgangskvotient finder man igen i år på medicin, hvor det har krævet et karaktergennemsnit på 10,1 at komme ind – en stigning fra 9,7 i 2009. Psykologi og statskundskab indtager de efterfølgende placeringer med kvotienter på henholdsvis 9,8 og 9,6.

Naturvidenskabelige uddannelser fører an

Den generelle fremgang for Aarhus Universitet viser sig særligt tydeligt på Det Naturvidenskabelige Fakultet, hvor man i år tilbyder optagelse til 18,5 procent flere ansøgere end sidste år.

Fakultetets dekan, Erik Meineche Schmidt, er godt tilfreds med fremgangen, og han ser de seneste tal som en del af en positiv udvikling, der har været i gang i en længere årrække:

”De seneste 10 år har de naturvidenskabelige uddannelser været i konstant fremgang – med undtagelse af 2008, som på alle områder afveg – og vi optager nu dobbelt så mange studerende som i 2000. Vi er det fagområde på Aarhus Universitet med den største relative vækst i hele perioden. Vi har i øvrigt lavet en opgørelse, der viser, at langt de fleste af vores studerende får jobs inden for et halvt til et helt år, efter de er færdige. Og hvis endnu flere søgte ind, ville der også være jobs til dem. Der er stor efterspørgsel, og det er en gevinst for hele samfundet, at de unge i højere grad søger mod naturvidenskaben”.

I alt tilbyder Det Naturvidenskabelige Fakultet godt 900 studiepladser. Det Humanistiske Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Handelshøjskolen går alle frem med ca. 10 procent og tilbyder henholdsvis 1.383, 1.472 og 1.477 pladser.

Nyt tilbud til afviste ansøgere

Selvom Aarhus Universitet og de øvrige danske universiteter alle optager flere studerende end nogensinde før, er der desværre stadig unge, som oplever at få afslag på deres ansøgninger. De uddannelser med ledige pladser kan søges indtil den 9. august – ansøgning sendes til AU Studieadministration. Afviste ansøgere har mulighed for at få personlig vejledning i de kommende hverdage; enten via telefonen eller ved at møde op hos Aarhus Universitets studievejledning. Se mere på http://www.au.dk/ledigepladser.

Som noget nyt tilbyder Aarhus Universitet personlig vejledning til afviste ansøgere onsdag den 4. august ved et særligt arrangement i Søauditorierne, hvor også vejledere fra Studievalg Østjylland vil være til stede. Her kan de unge få hjælp til at søge ind på en uddannelse, der har ledige pladser, eller til at forberede sig bedst muligt på ansøgningsrunden i 2011.

Ansøgere til Aarhus Universitet kan se resultatet af deres ansøgning via Selvbetjeningen på http://mit.au.dk fra den 30. juli kl. 00:01.

 

Yderligere oplysninger:

Pressekonsulent Sys Christina Vestergaard: 2367 0012
Konstitueret vicedirektør Annette Lund: 6020 2727
Udviklingschef Steffen Skovfoged: 6020 2680

Yderligere oplysninger om de enkelte fakulteter:

Det Humanistiske Fakultet
Prodekan Arne Kjær: 2899 2359

 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Sekretariatsleder Aase Bak: 2343 3146

Det Teologiske Fakultet
Dekan Carsten Riis: 2899 2237

Det Naturvidenskabelige Fakultet
Dekan Erik Meineche Schmidt: 2338 2376
Kommunikationschef Jens Holbech: 2899 2533

Handelshøjskolen, Aarhus Universitet
Prodekan for uddannelsesområdet Peder Østergaard: 2679 8554

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Dekan Søren Mogensen: 2899 2065

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet
Prodekan for uddannelser Jørgen Jespersen: 2123 1653

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
Prodekan for formidling Claus Holm: 2688 5600