Problemer afværget for digitale studiesøgende på AU

Pressemeddelelser 2010

Flere studiesøgende har oplevet problemer med Eksamensdatabasen og den centrale webside Optagelse.dk, der dækker alle de videregående uddannelser. Som det har været omtalt i medierne, er det især vedlæggelsen af eksamensbeviser, der har været vanskelig at gennemføre på Optagelse.dk. På Aarhus Universitet har man redet trådene ud, så ingen studerende er kommet i klemme.

”Vi har kontaktet alle de 350 studerende, som har ansøgt via Optagelse.dk, uden at deres eksamensbevis er blevet medsendt, så vi mener, at vi har styr på situationen”, udtaler områdeleder ved Aarhus Universitets Studieadministration, Jette Loll Pedersen og fortsætter: ”Episoden viser, at der stadig er forskellige områder, hvor teknologien kan forbedres. Vi kan mærke, at de unge i stigende grad tager de digitale muligheder til sig, og jeg tror på, at den udvikling fortsætter. Vores egne systemer har vi udviklet og brugt gennem en årrække, så vi ved, at internettet kan gøre processen lettere for ansøgerne.”

Spændingen udløst til midnat

Et eksempel på fordelene ved digitale systemer var særlig tydeligt fredag i sidste uge. Mens de fleste andre sad i spænding og ventede på postbuddet, kunne ansøgere til Aarhus Universitet allerede ét minut over midnat få udløst spændingen og se, om de var kommet ind på deres uddannelse. Universitetets selvbetjeningssystem gav mulighed for i samme ombæring at bekræfte studiepladsen elektronisk, og det har mange benyttet sig af.

”Allerede sidst på eftermiddagen i fredags var der godt og vel 3.000, der havde været inde for at bekræfte deres studieplads, og det viser jo, at det er et effektivt system. Det letter selvfølgelig vores arbejde en hel del, men frem for alt er det betryggende for ansøgerne, at de allerede til midnat kunne tjekke, om de var kommet ind, og derefter lynhurtigt bekræfte deres studieplads”, siger Jette Loll Pedersen.

Hurtig afklaring

21-årige Sara Fonnesbæk Lodahl var blandt de hurtigste til at tage imod tilbuddet om en studieplads. Og i hendes tilfælde var muligheden for at bekræfte pladsen elektronisk helt afgørende:

”Der må være sket en fejl med posten, for jeg har faktisk slet ikke modtaget noget optagelsesbrev. Så for mig var det ekstra vigtigt, at jeg kunne se det hele på nettet. Og derudover var det også utrolig dejligt, at man bare kunne få det afklaret så hurtigt som muligt”, fortæller Sara Fonnesbæk Lodahl, der fra september skal studere engelsk på Aarhus Universitet.


Yderligere informationer:

Områdeleder ved AU Studieadministration Jette Loll Pedersen: 8942 1054

Kommunikationsmedarbejder Thomas Sørensen: 8942 1224