Kommentarer til Regeringens beslutning om at oprette en lægeuddannelse på Aalborg Universitet

Pressemeddelelser 2010

Aarhus Universitet tager regeringens beslutning til efterretning.

Aarhus Universitet har siden 1998 brugt mange ressourcer på at opbygge et stærkt fagligt miljø på Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, og det indgår i dag som en integreret del af Aarhus Universitets kliniske uddannelser til medicinstuderende.

– Aarhus Universitet har gennem hele forløbet argumenteret både fagligt og sagligt for, at det nuværende samarbejde mellem Aarhus Universitet og Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital ikke bare er den bedste lægefaglige løsning, men også den studiemæssigt og økonomisk mest fornuftige løsning for landet som helhed. Det samme har bl.a. Lægeforeningen og Dansk Medicinsk Selskab sagt, siger rektor på Aarhus Universitet, Lauritz B. Holm-Nielsen.

Lauritz B. Holm-Nielsen understreger, at Aarhus Universitet naturligvis overholder sine forpligtelser over for universitetets studerende - også de, der nu er i gang med kliniske uddannelser på Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, og de aftaler, der i øvrigt er indgået.

Aarhus Universitet afventer nu det endelige udspil fra Regeringen og de kommende drøftelser med videnskabsministeren og indenrigs- og sundhedsministeren, Region Midtjylland og Region Nordjylland samt Aalborg Universitet.