Kræftforskningen indtager rummet

Pressemeddelelser 2010

Et hold forskere sender næste år kræftceller på rumrejse for at iagttage, hvordan den vægtløse tilstand påvirker dem. De hidtidige forsøg viser nemlig, at vægtløsheden kan slå kræftceller ihjel.

På lektor Daniela Grimms kontor på Farmakologi på Aarhus Universitet står et modelfly på hylden og peger snuden mod himlen, og på væggen hænger en plakat med en ildspyende kinesisk rumraket. Selv om luft– og rumfart stjæler øjets fokus, så er det faktisk kræft, som Daniela Grimm forsker i fra sit kontor. Rumfart spiller imidlertid en vigtig rolle, for ved at studere hvordan kræftceller reagerer i vægtløs tilstand, forsøger hun og hendes forskerhold at finde nye sammenhænge, som kan hjælpe i kampen mod kræft.
– Ved at iagttage celleforandringer kan vi se, at vi kan øge hastigheden på apoptose, altså programmeret celledød, med 20-30 procent ved vægtløs tilstand i korte perioder. Det er interessant i forhold til at slå kræftceller ihjel, siger Daniela Grimm.

Om bord på kinesisk rumfartøj

Indtil videre har Daniela Grimms forskerhold arbejdet med simuleret vægtløshed i laboratoriet og på såkaldte parabolflyvninger. Her kan man ved at flyve på en bestemt måde opnå intervaller af vægtløshed på 22 sekunder, og med 31 intervaller på en enkelt flyvning er det muligt for forskerne at samle data om cellernes reaktion på den vægtløse tilstand.

Skal man over længere tid studere cellerne i ægte vægtløs tilstand, er det imidlertid nødvendigt at rejse ud i rummet. Derfor sender Daniela Grimm i 2011 en avanceret boks med kræftceller med et ubemandet kinesisk rumfartøj.
– Vi skal undersøge nærmere, hvordan cellerne reagerer ved længere tids vægtløshed. Vi formoder, at vi vil få en øget apoptose at se, men vi kan ikke vide det, forklarer Daniela Grimm.
Håbet er, at forskningen kan kortlægge nye mekanismer, der kan slå kræftceller ihjel, så den viden kan bruges i den videre forskning.

Ud over forskning i kræftceller arbejder Daniela Grimms forskerhold også med såkaldt tissue engineering. Forsøg har nemlig vist, at celler gror tredimensionelt i vægtløs tilstand, og det kan være et bidrag til på et tidspunkt at kunne styre cellernes vækst, så man for eksempel kan dyrke blodårer til transplantationer.

Vægtløshed skabes via såkaldte parabolflyvninger, hvor man opnår intervaller af vægtløshed på 22 sekunder.