Legoklodser lige så vigtige som haletudser

Pressemeddelelser 2010

Foto: Jesper Rais/AU-foto
Ole Caprani er lektor på Datalogisk Institut på Aarhus Universitet, og de sidste godt 10 år har han været leder af LEGO Lab. I offentligheden er han bedst kendt som ”robotmanden”, der får skolebørn og gymnasieelever til at interessere sig for teknik og naturvidenskab gennem leg med LEGO-robotter. Foto: Jesper Rais/AU-foto

Teknologi er på mange måder blevet vores anden natur. Der er teknologi i næsten alt, der omgiver os, men vi er langt hen ad vejen forblevet teknologiske analfabeter. Vi ved ikke, hvordan den virker. Men skolebørn bør have en forståelse for, hvorfor fx døren i supermarkedet går op, uden at man rører ved den.

Det mener lektor Ole Caprani, der er leder af LEGO Lab i IT-byen Katrinebjerg. Han vil derfor gerne have de unge til at lege med legoklodser og mener, at man i højere grad bør udnytte børn og unges forundringsparathed.
– Børn og unge elsker teknologi. Også pigerne. Det handler om at fange dem i den verden, der interesserer dem.

Piger elsker teknologi

At piger og teknik ikke rimer på hinanden er en fordom, mener Ole Caprani.
– Når vi afholder robotkonkurrencer, er pigerne som regel de dygtigste og mest fokuserede. Drengene har det med at tåge rundt og forfølge ideer, som aldrig bliver til noget.
For nylig havde han besøg i sit LEGO Lab af nogle gymnasieklasser, hvor udfordringen var at bygge en hel by ved hjælp af computerskrot og LEGO. Opgaven var at indbygge sensorer i materialerne, så man kunne måle forskellige ting.

Da projektet skulle præsenteres, var det pigerne, der sad ved computerne og også pigerne, der digtede ideerne og historierne om byen. Alt imens gik drengene formålsløst rundt uden at rydde op efter sig.
– Min oplevelse er, at man sagtens kan engagere pigerne i teknik, hvis man bare kobler noget mere på, siger Ole Caprani.