Andelen af mandlige studerende stiger

Pressemeddelelser 2010

Kvinderne er stadig i overtal blandt nye studerende på Aarhus Universitet, men forspringet skrumper, fordi flere og flere unge mænd vælger at søge ind på de videregående uddannelser. I 2010 udgør mændene 46 procent af de cirka 6.300 studerende, der er kommet ind på Aarhus Universitet, hvilket er en stigning på to procentpoints i forhold til 2009. I alt er knap 2.900 mænd blevet tilbudt optagelse, hvilket er cirka 500 flere end i 2009.

Tendensen er tydeligst hos Handelshøjskolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Humanistiske Fakultet og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, som alle oplever stigninger i andelen af mandlige studerende. Interessant nok viser tallene også, at kvinderne står bag en stor del af den samlede stigning i ansøgertallet på Det Naturvidenskabelige Fakultet. Her bliver det mandlige flertal en smule mindre. Her bliver det mandlige flertal en smule mindre, selvom mændene stadig udgør 59 procent af de optagne.

Hvad angår alderen på de nye studerende, viser de seneste opgørelser, at de samfundsvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige uddannelser har den største andel af unge under 20 år blandt de optagne. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole er med sin nye bacheloruddannelse i uddannelsesvidenskab det fakultet med den største andel af nye studerende på 26 år og opefter.