Overvældende mange bevillinger til unge eliteforskere fra Aarhus Universitet

Pressemeddelelser 2010

Endnu 45 millioner kroner fra Det Frie Forskningsråds forskerkarriereprogram ”Sapere Aude” går til forskere fra Aarhus Universitet. Denne gang er det de såkaldte trin 1-bevillinger, som gives til 16 unge eliteforskere.

16 unge forskere på Aarhus Universitet får en unik mulighed for at fordybe sig i deres forskning de næste tre år. Med millionbevillinger til eget forskningsprojekt får de udvalgte Sapere Aude-modtagere de allermest optimale forhold for at opnå ambitionerne i de projekter, som de hver især har søgt Sapere Aude-midlerne til. Bevillingerne ligger på mellem 1,9 millioner kroner til godt fire millioner kroner pr. forskningsprojekt.

Det Frie Forskningsråd har udvalgt 38 modtagere i alt af Sapere Aude trin 1-bevillingerne, som går til unge eliteforskere. Heraf er som nævnt 16 fra Aarhus Universitet. Det er et tydeligt tegn på, at talentmassen på Aarhus Universitet er stor og markant, og som det fremgår af deres projektbeskrivelser og samarbejdsrelationer, gør disse forskere sig tidligt i deres karriere gældende på meget højt internationalt niveau.

Der uddeles i alt ca. 110 millioner kroner til dette trin i Sapere Aude-forskerkarriereprogrammet under Det Frie Forskningsråd. Af de 110 millioner kroner får de 16 unge AU-eliteforskere ca. 45 millioner kroner, mere end 40 procent af det samlede bevillingsbeløb.

I sidste uge blev de første bevillinger fra Sapere Aude-programmet offentliggjort. Det var trin 2-bevillingerne, som går til 31 yngre, etablerede forskere. Heraf var de 12 fra Aarhus Universitet, og til sammen fik de bevillinger for knap 88 millioner kroner ud af en samlet bevilling på 230 millioner.