AU skal løfte midtjysk innovation

Pressemeddelelser 2010

Aarhus Universitet skal i de næste tre år stå i spidsen for et stort projekt, der skal skabe øget innovation i midtjyske virksomheder. Region Midtjylland har netop givet 21,8 millioner kr. til projektet, der har et samlet budget på knap 48 millioner kr.


– Den røde tråd i projektet er at give små og mellemstore virksomheder et løft ved at  skabe samarbejde med forsknings og vidensinstitutioner, siger Lars Frølund fra AU OutReach, der er Aarhus Universitets centrale enhed for vidensamarbejde mellem forskning og erhvervsliv.
Som noget nyt retter projektet “Program for Vidensamarbejde” sig kun mod virksomheder, der aldrig har arbejdet sammen med videninstitutioner om innovation. Det har nemlig vist sig, at de virksomheder, der trækker på både praksis og forskning i innovationsarbejdet, opnår de bedste resultater.

Massiv markedsføring

Første fase af projektet retter sig mod at inddrage 50-75 virksomheder i et vidensamarbejde.
– Vi går nu i gang med en massiv markedsføring i regionen og skal også holde møder med samtlige erhvervsråd for at finde frem til de virksomheder, der kan have udbytte af  at spille sammen med forskere. Samtidig kontakter vi også de enkelte faglige miljøer på universitetet, fortæller Lars Frølund.
AU OutReach har flere års erfaring med at skabe tæt dialog mellem forskning og erhvervsliv og kan trække på et stort netværk. I det nye projekt deltager Incuba Science Park, Væksthus Midtjylland, Teknologisk Institut og de 15 erhvervsråd/erhvervsservicecentre i Region Midtjylland. Ud over de knap 22 millioner kr. fra regionens penge til erhvervsudvikling bidrager EU med 5 millioner kr., og fra de deltagende virksomheder budgetteres der med 21 millioner kr.

For yderligere information, kontakt:

Lars Frølund
AU OutReach
lf@outreach.au.dk
Telefon: 89 42 69 22
Mobil: 27 78 28 53

Flemming K. Fink
Centerdirektør
Technology Transfer & Entrepreneurship
fkf@adm.au.dk
Telefon:  89 42 68 72
Mobil: 51 49 10 09