Tidligere EU-kommissær og svensk prorektor træder ind i Aarhus Universitets bestyrelse

Pressemeddelelser 2010

Tidligere EU-kommissær og svensk prorektor træder ind i Aarhus Universitets bestyrelse

 

Tidligere EU-kommissær Mariann Fischer Boel og prorektor Margareta Wallin Peterson fra Göteborgs Universitet træder ind i Aarhus Universitets bestyrelse. En enig bestyrelse glæder sig over den internationale erfaring, de to nye medlemmer kan bidrage med.

 

Bestyrelsen på Aarhus Universitet har udpeget den netop fratrådte EU-kommissær Mariann Fischer Boel og prorektor Margareta Wallin Peterson fra Göteborgs Universitet som nye bestyrelsesmedlemmer.

 

”Vi lægger stor vægt på, at bestyrelsen er bredt sammensat med medlemmer, der kan bidrage med forskellige kompetencer, perspektiver og ideer. Derfor bliver det uden tvivl en gevinst for bestyrelsen på Aarhus Universitet at kunne trække på en erfaren politisk, europæisk profil som Mariann Fischer Boel og en velanset, nordisk universitetsleder som professor Margareta Wallin Peterson,” siger bestyrelsesformand Jens Bigum.

 

De allervigtigste råstoffer

Mariann Fischer Boel stoppede for et par måneder siden som EU-kommissær og satte dermed punktum for en 30-årig karriere som politiker. Efter 25 år i dansk kommunal og landspolitik, blandt andet som fødevareminister i Anders Fogh Rasmussens første regering, fik hun i 2004 en international politisk karriere i EU. I fem år har hun som EU-kommissær siddet med det overordnede ansvar for det politisk højspændte landbrugsområde. Mariann Fischer Boel, der også har en bestyrelsespost i Rockwoolfonden, ser meget frem til arbejdet i universitetsbestyrelsen.

 

”Det er et uhyre spændende område. Forskning og uddannelse er de allervigtigste råstoffer i Danmark i dag. Og at komme til at arbejde med det på så stort et universitet som Aarhus Universitet glæder jeg mig fantastisk meget til,” siger Mariann Fischer Boel.

 

Kender universitetet godt

Professor i zoofysiologi Margareta Wallin Peterson kender universitetsverdenen fra underviserens, forskerens og administratorens side. Siden 2004 har hun været prorektor på Göteborgs Universitet med særligt ansvar for eksterne relationer og innovationsarbejde. De seneste år har hun været en central figur i universitetets strategiske arbejde. Margareta Wallin Peterson kender i øvrigt Aarhus Universitet rigtig godt via det benchmarking-samarbejde, Göteborgs Universitet og andre nordeuropæiske universiteter tidligere gennemførte med Aarhus Universitet.

 

“Jeg er meget beæret over at udpeget til bestyrelsen på Aarhus Universitet – ikke mindst fordi jeg er det eneste udenlandske medlem. Aarhus Universitet har et godt ry, både nationalt og internationalt. Jeg har fulgt universitetets udvikling og er meget imponeret over det strategiske arbejde i forhold til at nå universitetets vision. Jeg vil bidrage med mine erfaringer som universitetsleder, såvel som min viden om at arbejde med de krav, der stilles til universiteterne fra et vidensbaseret samfund,” siger Margareta Wallin Peterson.

 

Mange forslag fra medarbejderne

Det er en enig bestyrelse, der peger på de to nye medlemmer. Forud er gået en proces, hvor blandt andet medarbejdere og studerende er blevet opfordret til at komme med forslag til udefrakommende bestyrelsesmedlemmer.

 

”Jeg har med glæde konstateret, at vi har fået rigtig mange og interessante forslag ind, og det har medvirket til, at vi har haft en meget inspirerende proces,” siger Jens Bigum.

 

Forslagene er blevet drøftet i en rådgivningsgruppe, som har bestået af professor Morten Kyndrup og professor Bent Tolstrup Christensen (udpeget blandt universitetets videnskabelige personale), Peter Christensen og Palle Svejstrup (udpeget af universitetets repræsentantskab) samt Sys Koch og Jens Bigum fra universitetets bestyrelse.

 

Løbende udskiftning af bestyrelsen

Mariann Fischer Boel og Margareta Wallin Peterson afløser Sys Koch og Arne Rolighed den 1. juli 2010, som begge har været med fra bestyrelsens begyndelse i 2003, hvor bestyrelser med eksterne medlemmer afløste ”konsistorium” som ledende universitetsorgan.

 

”Sys Koch og Arne Rolighed har ydet en kæmpe indsats for Aarhus Universitet. De har været dedikeret til at arbejdet med at styre Aarhus Universitet gennem en turbulent tid med fusioner og omstruktureringer,” siger Jens Bigum.

 

Sys Koch og Arne Rolighed stillede deres mandater til rådighed, da bestyrelsen i november 2009 besluttede at gennemføre en gradvis udskiftning af de eksterne medlemmer.

Aarhus Universitets bestyrelse har i alt seks eksterne medlemmer og fem interne. Se den samlede bestyrelse www.au.dk/om/uni/bestyrelse/

 

 

Yderligere oplysninger:

Bestyrelsesformand Jens Bigum, tlf. 2014 4155

Pressechef Anders Correll, tlf. 2899 2235