8.236 nye studerende på Aarhus Universitet

Pressemeddelelser 2010

Når rektor Lauritz B. Holm-Nielsen i morgen den 10. september holder den årlige festtale på Aarhus Universitet, gør han det med det glade budskab om, at universitetet i år har budt velkommen til 8.236 nye studerende, heraf 6.236 bachelorstuderende, hvilket er ny rekord for universitetet.

I hele taget var der tale om et rekordår, hvad angår ansøgninger og optagelse for Aarhus Universitet. Mere end 23.000 unge søgte i år om optagelse på bacheloruddannelserne, heraf havde 8.569 Aarhus Universitet som første prioritet. 6.236 bachelorstuderende er nu optaget og begyndt på deres studier. Endelig har universitetet i år budt velkommen til 1.959 nye kandidatstuderende, der ikke har taget deres bachelorgrad på Aarhus Universitet. I alt er ca. 5.000 studerende startet på en kandidatuddannelse i Århus i dette semester.

– Som samfund og som universiteter skal vi være meget tilfredse med den store interesse, som de unge i dag viser for universitetsuddannelserne. Mere end nogensinde er det blevet klart, at viden er vejen til vækst og velfærd, og den udfordring har de unge vist sig parate til at tage op, siger rektor Lauritz B. Holm-Nielsen.

Rektor glæder sig over, at de to nye uddannelser på Aarhus Universitet, Uddannelsesvidenskab og Folkesundhedsvidenskab, har fået en flyvende start, og at de klassiske naturvidenskabelige uddannelser gennem et aktivt samarbejde med gymnasierne nu virkelig har fået luft under vingerne med markant flere førsteprioritetsansøgninger. Efterspurgte sprogfag som engelsk, tysk og fransk er også gået frem, samtidig med at der har været stor interesse for sprog- og kulturfag med fokus på lande i stærk økonomisk vækst som Brasilien, Rusland, Indien og Kina.

– Alt i alt har Aarhus Universitet haft fremgang på stort set alle sine godt 200 bachelor- og kandidatuddannelser, hvilket lover godt for vores muligheder til at kunne levere endnu flere højtuddannede kandidater til både erhvervslivet og samfundet generelt, siger Lauritz B. Holm-Nielsen.


Yderligere oplysninger:
Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, mobil: 2338 2126
Pressechef Anders Correll, mobil: 2899 2235