En overraskende stor opbremsning

Pressemeddelelser 2010

Universitetssektoren kommer til at betale en relativt høj pris for genopretning af dansk økonomi, hvis Regeringen og Dansk Folkeparti gennemfører de foreslåede besparelser på i alt 2,3 mia. kr. i 2013.

Foreløbige beregninger viser, at Aarhus Universitet vil blive ramt af akkumulerede besparelser på 18,6 mio. kr. i 2011, 115 mio. kr. i 2012 og 295 mio. kr. i 2013. Omsat til årsværk svarer det til 376 årsværk i 2013.

– Vi har stor forståelse for, at samfundet skal have økonomien til at hænge sammen, og at alle skal bidrage til denne udvikling, men set i forhold til regeringens tidligere udmeldinger om, at viden er vejen til vækst, så er det helt urimeligt, at universitetssektoren nu skal holde for med en for sektoren så relativt omfattende besparelse, siger rektor Lauritz B. Holm-Nielsen.

Et af de helt store problemer med regeringens udspil er, at denne ”stop and go-politik” er meget svær at planlægge efter på universiteterne.

– Universitetssektoren er ikke egnet til denne ”stop and go-politik”. Vi arbejder med det lange perspektiv både med hensyn til forskning, uddannelse og vidensformidling. Derfor vil denne hurtige opbremsning i regeringens satsning på vidensamfundet ramme universiteterne meget uheldigt. Vi er nødt til at have et positivt perspektiv på udviklingen, hvis man vil vidensamfundet, siger Lauritz B. Holm-Nielsen.

Hvordan regeringens besparelsesplaner kommer til at påvirke Aarhus Universitet, er det endnu for tidligt at spå om:

- Vi håber, at regeringen og Dansk Folkeparti vil overveje deres forslag til besparelser på uddannelse, forskning og videnspredning og lytte til de udmeldinger, der nu er kommet fra sektoren. Alt afhængig af omfanget af regeringens og Dansk Folkeparties genopretningsplan vil vi naturligvis på en ordentlig og fornuftig måde tilpasse Aarhus Universitets økonomi efter den, og det vil ske over de kommende år. Men jeg vil gerne understrege, at alle analyser viser, at der er god økonomi i at satse på forskning og uddannelse, og at denne kovending i regeringens satsning på området ikke vil gavne dansk økonomi, siger Lauritz B. Holm-Nielsen.

Yderligere oplysninger:
Pressechef, Anders Correll: 2899 2235